EU OORZAAK VAN CONFLICT IN DE OEKRAÏNE!

vissen en visjesWat er nu  in de Oekraïne gebeurt en de dreigende Krimoorlog vervult mij, in groot gezelschap, met zorg en mededogen voor alle slachtoffers. Reeds van meet af aan gaf ik de voortvluchtige Viktor Janoekovitsj  gelijk om geen aansluiting te willen bij het huidige EUROPA. Maar de EU wil zijn gebied koste wat kost uitbreiden en daarmee de macht van de EU vergroten. Dat het nu tot chaos en rellen is gekomen doet mij vermoeden dat de opstandelingen niet de mogelijkheid hebben gekregen om zich te oriënteren op de gevolgen die aansluiting bij de EU met zich meebrengt, ze wisten waarschijnlijk weinig tot niets over de mislukkingen en chaos binnen de EU.

Waarschijnlijk heeft het regime niet of onvoldoende de bruisend watermoeite genomen om openheid van zaken te geven tegenover alle betrokken partijen. Bovendien speelde armoede en werkeloosheid de volkswoede parten. Naar mijn idee hebben Brusselse lobbyisten en beroepsopruiers het heel gemakkelijk gehad om het tot onbeheersbare rellen te laten komen.

Het is die expansiedrift van de Europese Unie die ertoe geleid heeft dat de Rusland erbij betrokken is geraakt en de kwestie is gepolariseerd. De mainstream media volgt klakkeloos het geblaat van de Europese leiders om de haat jegens Rusland te voeden en nog meer aan te wakkeren..

Rusland wacht al twintig jaar op Europese erkenning van haar politieke belangen. En de Europese Unie, gedreven door haar expansiedrift, ontkent al twintig jaar elke vorm van een Russisch politiek belang. De gepolariseerde gevolgen daarvan zijn nu zichtbaar in Oekraïne.

verschil2Voor Europa staan de belangen van multinationals voorop;  zien ze Oost-Europa als outlets voor megastallen, door Monsanto aangelgde graanvelden, olieboringen door Shell en zullen ze uiteindelijk het vernietigen van de regionale cultuur bezien als ‘marginale schade’. Europa heeft zijn eigen ‘normen en waarden’ ontwikkeld onder invloed van en dank zij de bemoeienissen van de Bilderbergers en de Nazi-ideolgieën van de architecten van deze Europese Unie.

Een mogelijke Krimoorlog is een broederoorlog die door de meeste Russen aan de Europese Unie zal worden toegeschreven. De Krimoorlog van 2014 kan derhalve het Russische machtsdenken over Europa fundamenteel veranderen. Hetzelfde zal gelden voor Oekraïners.”

En hier in Nederland denken ze vooral aan zakkende aandelen ten gevolge van………

Geplaatst in Ter overdenking | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

TOTALITAIRE INTELLECTUELEN!

Afshin_EllianDe laatste tijd begin ik me steeds meer te ergeren aan de zogenaamde    debatten op de TV, of elders zoals bij netwerkbijeenkomsten, intervisies of bij lezingen. Er is nergens meer sprake van enige discussie of uitwisseling van ideeën!     Bij het ‘opruimen’ van de HD bij een oudere PC vond ik een stukje van Afshin Ellian dat op 28 december 2011 gepubliceerd werd. Dit stukje reflecteert  mijn zienswijze en omdat ik het wiel niet opnieuw hoef uit te vinden geef ik zijn uiteenzetting compleet weer:

Totalitaire verleiding bij Westerse intellectuelen

Václav Havel was een van de grote Europeanen van na de Tweede Wereldoorlog. HavelDe oud-president van Tsjechoslowakije representeerde een generatie Oost-Europese intellectuelen die destijds door de meeste westerse intellectuelen in de steek werd gelaten. Links sjanste met het socialisme. In het kerstnummer van Elsevier schreef Simon Rozendaal een prachtig artikel over Arthur Koestler. Ook Koestler (1905-1983) werd niet echt gesteund door vooraanstaande West-Eurpoese schrijvers of dichters.

Waarvoor staan de meeste westerse intellectuelen heden ten dage?

Ze sjansen onder het mom van tolerantie met de intolerante Islam. Waarom maken ze in het Westen steeds de verkeerde keuzes? Ook nu kunnen islamitische dissidenten niet rekenen op sympathie of steun van westerse intellectuelen.

Havel opende zijn befaamde en buitengewoon belangrijke boek Poging om in de waarheid te leven met de woorden: ‘Een spook waart door Oost-Europa; het is het spook van wat men in het Westen “dissidentie” noemt. Dat spook is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is een natuurlijk en onvermijdelijk gevolg van de huidige historische fase van het systeem waarin het rondwaart.’

Wat was de kernwaarde van het totalitaire geloof? De totalitaire regimes, vooral de socialistische vormen daarvan, gingen er vanuit dat het centrum van de macht identiek is aan het centrum van waarheid. Ze beschouwden zichzelf als waarheidsregimes.

Leugens
De waarheid van totalitaire regimes bestond uiteindelijk uit niets anders dan ideologische geloofsovertuigingen en ordinaire leugens. In de politieke praktijk bracht het socialisme de regimes van leugens teweeg. De politieke orde werd gefundeerd in leugens – en de leugens werden met geweld gehandhaafd.

FoucaultToch waren de westerse intellectuelen bereid om de leugens passief of actief te steunen. De Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) noemde het islamitische regime van Iran het regime van waarheid. Ook hem heb ik nooit kunnen betrappen op enige serieuze sympathie met de Oost-Europese dissidenten.

Nederlandse media zijn zelden geïnteresseerd in de echte, moedige dissidenten uit de islamitische wereld, wiens aantal beperkt is. De westerse media proberen ze op alle mogelijke manieren uit de media te weren. Hoe vaak hebt u bij Pauw & Witteman critici van de islam (dissidenten) gezien? Nul keer.

Hoe vaak hebben ze gesproken met de Algerijnse intellectuelen die de Islamcriticus Rafiq ThariArabische opstanden met wantrouwen en angst bejegenen? Nul keer. Hoe vaak hebben ze aandacht besteed aan de vermoorde schrijver Rafig Taghi? Nul keer. En hoe vaak hebben ze aandacht besteed aan de goede moslims en de goede islam? Systematisch en heel vaak.

Het doet mij niets meer dat deze middelmatige bende in het Westen moeite heeft om in waarheid te leven.

Havel zorgde ervoor dat Free Europe Radio/Radio Liberty na de val van de Muur niet werd gesloten. Hij haalde de radiozender zelfs naar Praag. Deze zender produceert programma’s in vele talen, waaronder Dari, Perzisch, Russisch, Azeri en Arabisch, en wordt nog steeds gefinancierd door de Amerikaanse senaat. En wat doet het Europese Parlement? Free Europe Radio probeert op professionele wijze waarheid naar de door tirannie geteisterde landen brengen.

Niet provoceren!
Václav Havel was bevriend met de vijanden van de politieke islam. Hij had nauwe contacten met de Iraanse intellectuelen. In zijn ogen moest het Iranese regime omver worden geworpen. Ook steunde hij de strijd tegen het islamitische terrorisme en Saddam Hoessein. Hij sloot zich niet aan bij de goedkope progressieve kritiek op president Bush.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Tsjechië richtte zich op dissidenten en democratische krachten in de islamitische wereld. Die zouden nooit in Berlijn of Den Haag worden toegelaten voor een gesprek. Niet voor niets verzette oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek zich in 1986 tegen de toekenning van de Erasmusprijs aan Havel: het zou immers de dialoog met Oost-Europese totalitaire landen in gevaar brengen.

O, de heilige dialoog. De vijand moest vooral niet worden geprovoceerd – en dit was rechts van Nederland. Dit was de Europese stijl van omgang met het kwaad: niet provoceren!

Eeuwige golven  Van den Broek – de man van de dialoog met totalitaire regimes – zit nu bij de islamieten in het Midden-Oosten op schoot, in de strijd tegen de Joodse staat. Plotseling is hij moedig! De enige zekerheid die we nog hebben, is dat Van den Broek en de progressieve linkse intellectuelen van deze wereld geen millimeter zijn veranderd.

Dit is de enige zekerheid sinds de val van de Muur. Niet veel, maar toch!

Vaclav_Havel_IMFDeze Europeanen lijken op het schuim op de stranden van Europa dat langzaam zal verdwijnen. Maar Havel en de zijnen zullen als grote Europeanen de eeuwige golven zijn, die ons altijd aan waarheid en vrijheid zullen herinneren.

Havel zal in ons geweten moeten worden gegraveerd: ‘Leven in waarheid, als daad van verzet van de mensheid tegen een afgedwongen positie, is daarentegen een poging de controle over het eigen verantwoordelijkheidsbesef te herwinnen.’

Geef Václav Havel door aan de volgende generatie Europeanen.

Geplaatst in achtergrondinformatie | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

VRIJE ENERGIE

NULPUNTCOILHet onzichtbare veld  De kwantum fysica toonde in de 20e eeuw het bestaan aan van een alles doordringende grote hoeveelheid van kwantum energie in het universum. Dr. Harold Puthoff, professor aan de universiteit van Cambridge, was één van de eersten om deze energie van het universum te meten. Deze energie werd gemeten bij nul graden Kelvin, het absolute nulpunt in het universum, waarneembaar bij 273 graden Celsius onder nul. Bij deze temperatuur zou volgens de Newtoniaanse fysica geen molecuul of atoom nog bewegen en er helemaal geen energie meer gemeten kunnen worden! Het tegenovergestelde werd echter vastgesteld en tegen alle verwachtingen in vond hij -wat hij noemde- een ‘kokende heksenketel’ aan energie die vanaf dat moment de naam nulpuntsenergie (zero point energy) kreeg. Harold Puthoff bewees hiermee dat het fysieke vacuüm in het geheel niet ontdaan is van alle energie maar in de plaats daarvan juist een overvloedige hoeveelheid energie kent.

In de kwantum elektrodynamica wordt de achtergrond zee van kwantum energie in het universum nu gebruikt om het onzekerheidsprincipe van de kwantum fysica  en daarmee het onvoorspelbare gedrag van subatomaire deeltjes te verklaren.

Het wispelturige van de subatomaire deeltjes zo wordt nu aangenomen wordt verooTeslarzaakt door het nulpunts-veld (zero point field). Willekeurig springen virtuele fotonen heen en weer tussen het nulpunts-veld en onze fysieke wereld. Ze botsen met en worden geabsorbeerd door subatomaire deeltjes die aangeslagen worden in een hogere energie toestand. Na nanoseconden wordt de energie weer vrijgegeven d.m.v. een virtueel foton dat weer terugkeert naar het nulpunts-veld. Het foton wordt een virtueel foton genoemd omdat het heen en weer gaat van en naar het nulpunts-veld en niet hier blijft in onze materiële wereld. Het wordt alleen gebruikt om energie uit te wisselen tussen het nulpunts-veld en de materiële wereld.

Niet alleen fotonen maar allerlei soorten elementaire deeltjes verschijnen zomaar volkomen uit het niets in onze fysieke werkelijkheid. Ze lijken afkomstig van het nulpunts-veld, laten zich slechts kort waarnemen in onze fysieke wereld voor een duizendste of  miljoenste van een seconde om vervolgens weer in het niets te verdwijnen. Deze vormen van mystieke deeltjes werden virtuele  deeltjes genoemd omdat ze niet stabiel genoeg bleken te zijn om in onze werkelijkheid te blijven hangen. Het nulpunts-veld is aldus een kwantumschuim aan virtuele deeltjes en fotonen. Ons universum lijkt nooit in rust te zijn, zelfs niet in de lege ruimte!

Zelfs in een aardedonkere kamer waar absoluut geen licht van de buitenwereld kan doordringen, meten wetenschappers nog steeds de aanwezigheid van deze virtuele fotonen.

boek veHet bestaan van het nulpunts-veld is al langer bekend in de kwantum wetenschap, maar wetenschappers negeerde lange tijd simpelweg het belang ervan.
De invloed van nulpuntsenergie afkomstig uit het nulpunts-veld werd eenvoudigweg verwaarloosd in wetenschappelijke berekeningen omdat men er alleen maar last van had. Het gevolg was dat ze het effect van het nulpunts-veld volledig buitensloten omdat ze meenden dat dit effect toch niet significant was!
In een kleine maar groeiende kring wetenschappers echter wordt het nulpunts-veld nu wel degelijk serieus genomen, onder hen bevinden zich befaamde professoren die nu een radicaal andere kijk op onze werkelijkheid hebben ontwikkeld. Hun wetenschappelijk ontdekkingen en theorieën zijn controversieel in de ogen van de gangbare wetenschappelijke gemeenschap, behept met tunnelvisie, die vasthoudt aan het oude paradigma en nog steeds gelooft dat onze wereld uiteindelijk volledig verklaard zal worden door het mechanisch model van het universum.

Het nulpunts-veld wordt steeds populairder bij het grote publiek mede dankzij
wetenschapsjournaliste Lynn McTaggert die het boek schreef ‘The Field, the quest for the secret force of the universe’ (Het veld, de zoektocht naar de geheime kracht van het universum). Hiermee bereikte zij een grotere bewustzijnswording betreffende het nulpunts-veld dat anders misschien wel nooit bekend zou zijn geworden bij het grote publiek. Dit boek is mede zo belangrijk vanwege de beschrijving van de verbazingwekkende rol die het menselijk bewustzijn speelt in dit veld. Voor paranormale verschijnselen is er nu eindelijk een wetenschappelijke basis voor verdere studie.

Eén van de eerste bladen die uitvoerig berichte over het nulpunts-veld is Ode, een populair wetenschappelijk tijdschrift dat zowel in Nederland als in de Verenigde Staten verschijnt. Het artikel over het nulpunts-veld verscheen in de november oplage van 2003, nummer 61.

Een zee van energie

John Wheeler en Richard Feynman van de Princeton universiteit hebbenvrije energie deze nulpuntsenergie voor het eerst op waarde geschat. Zij berekenden dat een kopje nulpuntsenergie genoeg is om alle oceanen ter wereld tot het kookpunt te brengen. In tegenstelling tot wat lang gedacht werd, is materie dus niet een verdichte, maar een verdunde vorm van energie.

Maar hoe is dit nu mogelijk, we lijken te leven in een grote zee van energie en we merken er helemaal niets van? We zijn net als vissen die ondergedompeld zijn in water maar zich nooit bewust zijn van het feit dat er water om hen heen is.

Haisch en Rueda hebben, uitgaande van Hal Puthoff’s werk, hun bijdrage geleverd aan het nulpunts-veld door Newton’s beroemde traagheidswet te bewijzen. F= m * a, traagheid is het product van massa en acceleratie. Deze oude wet van Newton was een aanname, een axioma in zijn werk ‘Principia’. Maar door met het nulpunts-veld rekening te houden konden Haisch en Rueda vervolgens bewijzen dat traagheid of inertie de weerstand is die voorwerpen ondergaan wanneer ze versneld worden in het nulpunts-veld.

Het delven van de energie

vrije energiepirSinds het woord nulpuntsenergie de wereld rond gegaan is, is er een nieuwe soort goudzoekers geboren. Veel onderzoekers zijn nu op jacht naar deze nulpuntsenergie omdat we kunnen spreken van vrije energie. Het verhaal gaat dat zelfs Michael Faraday en Nicola Tesla deze toepassing van vrije energie al eerder ontdekt hadden.

Wanneer je eenmaal weet hoe je het moet aanboren, dan kun je het aftappen uit het vacuüm in een hoeveelheid die werkelijk onuitputtelijk is. Stelt u zich eens voor, uw TV thuis zonder een stroomkabel omdat het op energie werkt die rechtstreeks uit de ruimte ontvangen wordt? Kunt u zich dit voorstellen, enig idee wat het betekent? Het zou het einde betekenen voor de oliemagnaten, van energiebedrijven en de ons bekende economie. In een wereld die zwaar afhankelijk is van olie zullen veel mensen die aan de macht zijn niet blij zijn met deze nieuwe energie omdat ze hun macht en rijkdom kunnen verliezen. Zo kunt u zich voorstellen dat om deze reden alle informatie en experimenvrijeenergieten wereldwijd onderdrukt zijn geweest en dat iedere poging om informatie hieromtrent te verspreiden belachelijk werd gemaakt.

Overheden en multinationals stellen alles in het werk om onderzoeken te saboteren, te vernietigen en het is niet uitgesloten dat er mensen hiervoor vermoord werden. De angst dat enige kennis buiten het zicht en controle van belanghebbende organisaties zich onder de mensen vrijelijk zou kunnen verspreiden kan heel goed mogelijk de oorzaak zijn van het feit dat men het vrije internet nu aan banden wil leggen.

Geplaatst in achtergrondinformatie | Tags: , , , , , , , , , | 2 reacties

KANKERGEZWEL BANK!

handelsbank  Het minst populaire product binnen onze samenleving is het instituut Bank, omgeven met onduidelijkheid en uiterst actief met financiële goocheltrucs. Blufpoker spelend houden ze ontelbare mensen en groepen in financiële slavernij. ‘GELD KOMT UIT HET NIETS’ schreef Ad Broere en gaf daar ook enkele seminars over. En ja, al die duizelingwekkende bedragen die gepubliceerd worden en gepresenteerd als schulden bestaan feitelijk alleen op papier. Al die gigantische schulden stellen niets voor. Geld wordt ook steeds meer gedigitaliseerd en alleen het voetvolk loopt nog met een paar biljetjes op zak.

Het was dus interessant om eens op zoek te gaan naar een stukje realiteit achter die imposante gebouwen en ik stuitte op een een verslag van Rudo de Ruijter dat ik hier integraal heb overgenomen:

Het banksysteem in het kort

(Courtfool | Rudo de Ruijter) Het huidige banksysteem werkt volgens een heel eenvoudig principe. Wie geld wil lenen belooft de bankier dat hij terug zal betalen en met die belofte creëert de bankier een banktegoed voor de lener. Deze laatste is daarover rente verschuldigd.

Omdat slechts weinigen weten hoe het werkt, ziet bijna niemand hoe op egeld hopenen bijna mechanische manier het bankieren met gebakken lucht als een kankergezwel op de samenleving parasiteert en de mensen maakt tot radertjes om zijn financiële honger te stillen.

Van de Europese Centrale Bank (ECB) moeten de banken 2 cent reserve hebben voor elke euro die ze aan hun klanten schuldig zijn. Onze banktegoeden zijn nu voor enkele procenten gedekt door echt geld, de rest van het geld bestaat niet. Wij hebben dus geen geld op de bank, maar een tegoed van de bank, een belofte van de bankier, dat we daar echt geld voor kunnen krijgen, als we daarom vragen.

Banken lenen het echte geld van de ECB tegen onderpand. Dat is het geld in onze portemonnee. Het echte geld wordt ook in girale vorm gebruikt, in het betalingsverkeer tussen de banken.

Klanten hebben een banktegoed, maar dat is geen geld waarmee ze kunnen betalen. Zij voeren de betalingen dan ook niet uit. (Ofschoon iedereen denkt van wel.) Zij geven hun bank betalingsopdrachten. De banken wijzigen dan de tegoeden van hun klanten en betalen de bedragen aan elkaar. In het dagelijkse betalingsverkeer tussen banken worden alle betalingen over en weer tegen elkaar weggestreept en wordt ’s avonds alleen het saldo overgeboekt. Zo kunnen de banken met een piepklein beetje geld, elkaar over en weer miljoenen betalen.

bankmobsterDe lener ontvangt een tegoed van zijn bank en geeft dat uit. Zo belandt het tegoed op een andere bankrekening. De ontvanger zal het weer aan iets anders besteden en zo gaat het tegoed rond in de maatschappij. En op het moment dat de lener zijn lening terugbetaalt, wordt dat door de bank van zijn tegoed afgeboekt. Zo verdwijnt het gecreëerde tegoed weer. Er moeten dus telkens nieuwe leningen verstrekt worden om voldoende pseudo-geld in omloop te houden. Zou de hoeveelheid afnemen, dan kunnen leners hun leningen niet meer aflossen en gaan de banken massaal failliet. De massa pseudo-geld moet blijven groeien.

Maar niet alle tegoeden blijven rondgaan. Er zijn ook mensen die een deel van hun tegoed op een spaarrekening parkeren. De geparkeerde tegoeden doen nievissen en visjest meer mee in de “geld”-omloop en daarvoor in de plaats moeten extra leningen in omloop gebracht worden. Natuurlijk zal ook van die extra leningen weer een deel als spaargeld geparkeerd worden. Voor al die leningen, zowel de geparkeerde als ook die in omloop, moeten leners werken om het geld te vinden om hun aflossingen en de rente te betalen. Dat geld kunnen ze niet op de spaarrekeningen vinden. Dat geld kunnen ze niet verdienen. Dus steeds meer aflossingen en rente zullen betaald moeten worden uit het geld dat nog wel rond gaat. Uiteindelijk zouden die bedragen hoger kunnen worden dan al het “geld” wat nog rond gaat. De oplossing van de bankiers? Nog meer leningen!

Wanneer je het geld in omloop met dezelfde snelheid laat toenemen als het spaargeld, dan is er altijd genoeg geld voor de aflossingen en de rente. Dus het geld in omloop moet blijven toenemen. Dat is de welbekende inflatie met zijn stijgende prijzen en geld dat steeds minder waard wordt.

De rente voor de spaarders wordt opgebracht door de leners. Dat zijn vaak bedrijven, zoals winkels, groothandels, transporteurs, producenten, toeleveranciers en dienstverleners. Zij berekenen de kosten door in de prijzen van hun producten. Die worden uiteindelijk door de consumenten betaald. 35% van alle prijzen bestaat uit rente en dat percentage wordt steeds hoger.

De rente die de pinnenspaarders ontvangen wordt in eerste instantie als een extra tegoed uit de hoed van de bankier getoverd en op de spaarrekening bijgeschreven. Ook deze rente draagt rente. Bij 3% rente verdubbelt het spaargeld in 24 jaar, bij 4% in 18 jaar. De rijken worden dus steeds sneller nog rijker en inmiddels hebben de 10% rijkste Europeanen 90% van alle rijkdom.

Met de onophoudelijke groei van de pseudo-geldmassa werd rond 1970 het stadium bereikt dat de tegoeden het Bruto Binnenlands Product overtroffen. Er was veel meer pseudo-geld in omloop dan voor de normale economie nodig was. Dat gaf aanleiding voor het ontstaan van een financiële sector, waarin geld met geld verdiend werd, dus met rente en bellenblazen op de beurzen. De bankiers wisten, dat het op den duur steeds moeilijker zou worden om de geldgroei gaande te houden en voldoende bonafide partijen te vinden om leningen aan te verstrekken.

Ze wisten regeringen te overtuigen, dat het beter was wanneer overheden niet meer van hun centrale bank zouden lenen (wat in de praktijk neerkwam op lenen zonder rente), maar van commerciële banken zouden lenen, dus met rente. In alle landen die daarmee akkoord zijn gegaan steeg de staatsschuld exponentieel. Niet vanwege het feit dat die regeringen meer schulden maakten, maar door rente op rente op de bestaande schuld.GOD-1

De overheden moesten bezuinigen om de groeiende rentelast het hoofd te bieden. Maar tegen de werking van een exponentiële rentegroei valt niet te bezuinigen. Overheden moesten openbare voorzieningen verkopen om de schulden af te lossen. Een lange golf privatiseringen volgde, stuk voor stuk grote projecten, waarvoor de banken leningen aan private partijen konden verstrekken.

Al in 1970 presenteerde de Luxemburgse bankier Pierre Werner de eerste blauwdruk voor de euro, die de banken de mogelijkheid zou geven in een veel groter gebied leningen te verstrekken. Vooraanstaande economen waarschuwden, dat een gezamenlijke munt in een economisch heterogene zone zou leiden tot grote problemen. De economen voorspelden, dat landen met minder gunstige productiemogelijkheden zouden worden overspoeld met goedkopere producten uit de productiefste landen, zoals Duitsland. De bedrijven in de zwakke landen zouden hierdoor ten gronde gaan, terwijl het geld het land zou verlaten als betaling van de importproducten. Precies zoals uitgekomen is.

De zwakke landen raken in de schulden en kunnen daar met geen mogelijkheid uitkomen. De banken profiteren van deze groeiende schuldenbergen en wentelen de risico’s af op de belastingbetalers. In 2012 hebben de regeringen van de eurozone samen het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) opgericht, een bank die ongelimiteerd belastinggeld als kapitaal heeft en garant staat voor alle verliezen die geldschieters in de zwakke landen zullen lijden.

Feb. 09, 2012 - Birmingham, England, United Kingdom - This is the incredible photo of an otter seeking guidance by praying. This once in a lifetime snap was taken by Hertfordshire based photographer Marac Andrev Kolodzinski. Marac had to wait over two hours in the freezing cold before he captured the divine moment. .(Credit Image: © Marac Kolodzinski/Caters News/ZUMAPRESS.com)De oplossing van al deze problemen is net zo simpel als de oorzaak. We moeten een bank oprichten die van ons allemaal is, een staatsbank die als enige geld mag scheppen. Er moet een verbod komen op het uit de duim zuigen en uitlenen van banktegoeden. Een staatsbank heeft geen kapitaal nodig en geen winst. De rente kan daarom heel laag blijven of fiscaal gecompenseerd worden. Die rente vloeit terug naar de gemeenschap. Een geldsysteem met zo’n staatsbank heeft geen noodzaak voor geldgroei, rentabiliteitsgroei, inflatie, competitie, productiviteitsgroei, uitbuiting en werkloosheid. Wanneer dat democratisch besloten wordt, kan de overheid de collectieve voorzieningen weer overnemen en uitvoeren in het belang van de burgers. Ook kunnen investeringen daarheen geleid worden waar dat wenselijk is voor de maatschappij en niet waar het snelste en veiligste financiële winst behaald wordt. De overheid zal niet meer afhankelijk zijn van de banken. Staatsschuld zal tot het verleden behoren. We kunnen collectief inzetten op duurzaamheid en welzijn in plaats van verslinding, verkwisting en het uitpersen van werknemers om geldschieters te behagen.

We zullen tijd en geld overhouden om een wassen-beelden museum in te richten, waar we de geldwolven en hun politieke handlangers kunnen conserveren als een waarschuwing voor toekomstige generaties: hoedt u voor banksters!

Geplaatst in Maatschappelijk | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 7,400 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Geplaatst in Ontmoetingen | Een reactie plaatsen

GEBRUIKSAANWIJZING – MANUAL

Het kan toch niet waar zijn …

Masterwin7Deze splinternieuwe Airbus A340-600, het grootste passagiers vliegtuig ooit gebouwd, staat hier net helemaal afgemonteerd voor een hangaar in Toulouse Frankrijk.                         

Het heeft nog nooit gevlogen.

Voordat de koper ‘Etihad Airways’ uit Abu Dhabi het vliegtuig overnam van de fabrikant, werden een aantal zgn. pre-delivery tests gedaan (tests op de startbaan, zonder daadwerkelijk op te stijgen)

… door de deskundigen van ‘Abu Dhabi Aircraft Technologies’ (ADAT)

Masterwin8

De ADAT crew taxiede de Airbus naar de testlocatie.

Daarna lieten ze alle 4 motoren zo hard draaien als nodig is om op te stijgen met een vol vliegtuig. Voor het gemak had men de manuals… niet … gelezen en wisten ze niet hoe licht een lege Airbus A340-600 is.

Masterwin9

Het ‘take-off’ alarm loeide in de cockpit omdat de 4 motoren op vol vermogen draaiden. De boardcomputer dacht dat het vliegtuig wilde opstijgen, maar alle instellingen zoals flaps, slats etc. waren niet juist ingesteld dus vandaar het       … ALARM …
(maar als je de manuels niet leest weet je dat natuurlijk niet)

Masterwin10

Toen besloot 1 van de deskundigen van ADAT om de Ground Proximity Sensor uit te schakelen om het alarm stil te krijgen. Dat lukte maar hierdoor dacht de boardcomputer  dat het vliegtuig op dat moment vloog. De boardcomputer gooide alle remmen los waardoor het vliegtuig vooruit schoot over de startbaan.

Masterwin11

De Adat crew wist niet dat de boardcomputer dit doet om te voorkomen dat je zou kunnen landen met geblokkeerde wielen.
(wederom, Read the fucking manuals!)


Geen van de deskundigen van ADAT was zo slim om gas terug te nemen (de motoren draaiden op vol vermogen). Hierdoor reed het $ 200 miljoen splinternieuwe vliegtuig in volle vaart op een betonnen wal zonder ooit een meter van de grond te zijn geweest.

Masterwin12

Masterwin14

Hoe het met de bemanning (de deskundigen van ADAT) is afgelopen zegt het verhaal niet omdat dit ongeval nooit de pers heeft gehaald. 

Masterwin15

Het zou beledigend zijn naar de Arabieren!

Masterwin16 Helaas voor de mensen die dit geheim probeerden te houden.      Deze foto’s en dit verhaal zijn toch uitgelekt.

Masterwin17

1 Airbus : $ 200 miljoen
1 ongetrainde flight crew (de 
deskundigen) $ 300.000 (jaarsalaris)
1 ongelezen operating manuaal $ 300

Geplaatst in achtergrondinformatie | Tags: , , , , , , | 3 reacties

BEWIJSVOERING ROND 9-11…

Het welles nietes rond 11 september blijft ons bezig houden en zo ook de onderzoeken. Voor enige twijfel is geen ruimte meer en hiernavolgend zijn de resultaten van het laatste wetenschappelijke onderzoek:

Originalbannerbestverticallydiminished

De Consensuspunten 11 September

Feitelijk Bewijs Spreekt het Verhaal van 11 September Tegen

De officiële lezing betreffende de gebeurtenissen van 11 september 2001 is gebruikt:

 • om de oorlogen in Afghanistan en Irak te vergoelijken welke hebben geresulteerd in de dood van meer dan een miljoen mensen; (1)
 • voor het goedkeuren van marteling, militaire tribunalen en buitengewone      uitleveringen;
 • om vrijheden op te schorten die door de Grondwet van de Verenigde Staten worden gegarandeerd, zoals habeas corpus (het recht om voorgeleid te worden ten overstaan van de aanklager), in de VS, in Canada, het Verenigd Koninkrijk en andere landen.

Bill of rightsDe officiële beweringen ten aanzien van 11 september worden tegengesproken door feiten die hun waarde ontlenen aan een proces van wetenschappelijke consensus, welke de volgende punten van “het beste bewijs” bevatten.

De 37 Consensuspunten zijn opgedeeld in de onderstaande negen categoriën, die op hun beurt weer zijn verbonden met de 37 individuele punten:

A: Algemene Consensuspunten

B: Consensuspunten met betrekking tot de Twin Towers

C: Consensuspunten met betrekking tot het instorten van World Trade Center 7

D: Consensuspunten met betrekking tot het Pentagon

E: Consensuspunten met betrekking tot de vluchten op 11 september

F: Consensuspunten met betrekking tot Amerikaanse militaire oefeningen op en
voor 11 september

G: Consensuspunten met betrekking tot Politiek en militair leiderschap op 11
september

H: Consensuspunten met betrekking tot de kapers op 11 september

I: Consensuspunten met betrekking tot de telefoongesprekken op 11 september

V: Consensuspunten met betrekking tot officiële video’s betreffende 11 september

A: Algemene Consensuspunten

Punt G-1: Een Bewering Betreffende Osama Bin Laden

Punt G-2: Een Bewering Dat Er Geen Handel met Voorkennis In Put Opties Is Gedaan voor 11 September 2001

B: Consensuspunten met betrekking tot de Twin Towers

Punt TT-1: Een Bewering over de Instorting van de Twin Towers: Inslag, Vliegtuigbenzine en Brand Alleen

Punt TT-2: Een Bewering over de Instorting van de Twin Towers: Inslag, Brand en Zwaartekracht Alleen

Punt TT-3: Een Bewering Die Explosies in de Twin Towers Uitsluit

Punt TT-4 : Een Tweede Bewering Die Explosieven In de Twin Towers Uitsluit

Punt TT-5: De Bewering Dat het Stof Afkomstig Uit het WTC Geen Deeltjes
Thermiet Bevatte

Punt TT-6: De Bewering Dat Er Geen Gesmolten Staal of IJzer in de WTC Gebouwen Aanwezig Was (Nieuw: September 2013)

Punt TT-7: Waarom Stortten de Twin Towers In? Het Seismisch Bewijs (Nieuw: September 2013)

Punt TT-8: Waarom Stortten de Twin Towers In? Het Tastbare en Getuigenbewijs (Nieuw: September 2013)

C: Consensuspunten met betrekking tot het instorten van World Trade Center 7

Punt WTC7-1: De Bewering dat WTC 7 Alleen door Brand Instortte

Punt WTC7-2: De Bewering in NIST’s Voorlopige Verslag dat WTC7 Niet Instortte in een Vrije Val Versnelling

Punt WTC7-3: De Bewering in het Definitieve Verslag van NIST dat WTC7 In Vrije Val Neerkwam Zonder Explosieven

Punt WTC7-4: Kwam de Officiële Simulatie van de Val van WTC7 Overeen Met de Waargenomen Instorting? (Nieuw: September 2013)

D: Consensuspunten met betrekking tot het Pentagon

Punt Pent-1: Waarom de Aanval op het Pentagon Niet Werd Voorkomen: De Eerste Officiële Lezing

Punt Pent-2: Waarom de Aanval op het Pentagon Niet Werd Voorkomen: De Tweede Officiële Lezing

Punt Pent-3: De Bewering Betreffende Hani Hanjour als Piloot van Vlucht 77

E: Consensuspunten met betrekking tot de vluchten op 11 september

Punt FLT-1: Een Bewering Met Betrekking Tot Gekaapte Passagiersvliegtuigen

Punt FLT-2: De Bewering Dat Vlucht 93 Neerstortte Nabij Shanksville, Pennsylvania

F: Consensuspunten met betrekking tot Amerikaanse militaire oefeningen op en voor 11 september

Punt ME-1: Tonen de Militaire Oefeningen Aan dat de Krijgsmacht Voorbereid Was op Binnenlandse (en Eveneens Buitenlandse) Kapingen?

Punt ME-2: De Bewering dat de Militaire Oefeningen de Reactie op 11 September Niet Vertraagden

G: Consensuspunten met betrekking tot Politiek en militair leiderschap op 11 September

Punt MC-intro: Overzicht van de Zich Tegensprekende Beweringen over Belangrijke Militaire en Politieke Leiders

Punt MC-1: Waarom Werd President Bush Niet Snel uit de School in Florida Gehaald?

Punt MC-2: De Bewering van het Witte Huis over Hoe Lang President Bush in het Klaslokaal in Florida Bleef.

Punt MC-3: De Bewering over het Tijdstip dat Dick Cheney de Bunker van het Witte Huis Binnenging

Punt MC-4: Wanneer Gaf Cheney Goedkeuring Om Passagiersvliegtuigen Neer Te Schieten?

Punt MC-5: Het Gedrag van Minister van Defensie Rumsfeld Tussen 9.00 en 10.00 Uur

Punt MC-6: De Bezigheden van Generaal Richard Myers Tijdens de Aanvallen op 11 September

Punt MC-7: Het Tijdstip van Terugkeer van Generaal Shelton op zijn Commandopost

Punt MC-8: De Bewegingen van Brigadier Generaal Montague Winfield Tussen 8.30 en 10.30 ’s Ochtends

H: Consensuspunten met betrekking tot de kapers op 11 september

Punt H-1: Het Raadselachtige Uitstapje van Mohamed Atta naar Portland

I: Consensuspunten met betrekking tot de telefoongesprekken op 11 september

Punt PC-1: De Vermeende Telefoongesprekken van Todd Beamer, Vlucht UA 93

Punt PC-1A: Het Telefoongesprek van Todd Beamer vanuit Vlucht UA 93: Een Ernstig Probleem Met de Tijdlijn (Nieuw: September 2013)

Punt PC-2: De Berichte Telefoongesprekken van Barbara Olson

Punt PC-3: Mobiele Telefoongesprekken vanuit de Vliegtuigen: De Eerste Officiële Lezing

Punt PC-4: Mobiele Telefoongesprekken vanuit de Vliegtuigen: De Tweede Officiële Lezing

V: Consensuspunten met betrekking tot officiële video’s betreffende 11 september

Punt Video-1: De Vermeende Veiligheidsvideo’s van Mohamed Atta Gedurende het Raadselachtige Uitstapje naar Portland Maine 10-11 September 2001

Punt Video-2: Was de Video van de Vermeende Kapers van AA 77 op het Vliegveld Authentiek? Officieel op Video Vastgelegd Bewijs

Referenties:

Bronnen: 1) G Burnham, R Lafta, S Doocy en L Roberts, Dodental na de Inval in Irak van 2003: Een steekproefsgewijze Dwarsdoorsnede, in de Lancet, 11 oktober 2006: blz. 21, 368 (9545): 1421-28. 2) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore. Deze epidemiologische studie schat 654.965 extra doden gerelateerd aan de oorlog, ofwel 2.5% van de bevolking, tegen het einde van 2006. 3) Catherine Lutz, 11 September en de Prijs van de Oorlog, Brown University, 10 september 2012. 4)Dr. Gideon Polya, auteur van Body Count: Wereldwijde Onnodige doden Sinds 1950, schatte dat tegen januari 2010 dat meer dan 4 miljoen Afghanen zijn gestorven (door zowel gewelddadige als niet gewelddadige oorzaak) sinds het begin van de invasie in 2001, die niet zouden zijn gestorven zonder die invasie. Zie: Januari 2010 – 4.5 miljoen Doden in Afghaanse Holocaust, Afghaanse Genocide. 5) Dr. Gideon Polya: Holocaust in Irak: 2.3 miljoen Onnodige Doden, 21 maart 2009.

Geplaatst in achtergrondinformatie | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

1%, DE DUIVELSE ILLUSIE

p[ower of the peopleCrisis echt of een kunstmatige situatie om de massa te manipuleren, de stuipen op het lijf te jagen? Staatsschuld aantoonbaar of ontwerp om de bevolking te imponeren met een soort monopoly-spel van politici? Bestaat geld nu echt of alleen digitaal? ……

Hoe moeten we die 1% nu omschrijven? Illuminatie, Elite, New World Order? Big Pharma, Bilderbergers, VN, NSA? Wallstreet, de Bankenmaffia, politici? Europese Unie, de heersers over de voedselindustrie, doorgeschoten wetenschappers? Hoe ziet het schaakbord van deze 1% eruit?

Het dringt langzaam tot ons door dat er een groep lieden is, die zich boven de massa verheven voelt, geen enkel respect heeft voor de natuur en nog minder voor mensen, ‘het gewone volk’. In hun zucht naar virtueel geld en evenzo virtuele macht beroven ze de aarde van zijn bodemschatten zonder zich te bekommeren over de gevolgen en de milieuvernietiging die ze veroorzaken. Voor genocide hier en daar draaien ze de hand niet om. Ze vervuilen onze leefwereld met leugens via de mainstream media; ze voeden ons met illusies die ons steeds meer verwijderen van onze eigenlijke aard; ze zetten aan tot vooroordelen jegens elkaar ………….

Maar helaas ontbreekt ons nog teveel aan inzicht van alle feiten. Een ondoooccupy-wall-street-story-toprzichtig netwerk van machtsconcentraties dat zorgvuldig buiten het oog van de massa wordt gehouden. Hoofdpijndossiers voor onderzoekjournalisten……

Dat wat door de 1% zorgvuldig werd bewaakt komt echter langzaam naar buiten en netwerken worden ontrafeld. De onaantastbaarheid van de 1% begint te wankelen, mede dank zij een aantal klokkenluiders. Het is daarom belangrijk om te weten hoe deze 1% opereert.  Bijvoorbeeld:

“Hoe de Transnationale Heersende Klasse in elkaar zit en hoe de grootste bedrijven van de wereld met elkaar verbonden zijn.

Oorspronkelijke bron: projectcensored.com  uittreksel van een artikel in de vertaling voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra)  

Dit onderzoek vraagt: wie behoren tot de 1% machtselite, en in welke mate werken zij eendrachtig aan hun eigen belangen om winsten op te strijken, afkomstig van die andere 99%?

De Occupy beweging heeft een mantra ontwikkeld die zich richt op de grote ongelijkheid op het gebied van rijkdom en macht tussen ’s werelds rijkste Één procent en de rest van ons.

Terwijl de 99 procent mantra ongetwijfeld dienst doet als een motiverend instrument voor een open betrokkenheid, bestaat er weinig inzicht in wie precies tot die Eenprocent behoren, en hoe zij er in slagen om de macht over de wereld in hun greep te houden. Hoewel er in de afgelopen vijftien jaar veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de machtselite in de Verenigde Staten, is het onderzoek naar transnationale ondernemingen nog maar pas begonnen.( zie o.a. Leslie Sklair, The Transnational Capitalist Class, Oxford, UK, Blackwell, 2001; The Making of a Transnational Capitalist Class, Zed Books, 2010.)

illgabr.3Een mens is in staat om een product voort te brengen dat een zekere waarde heeft. Een georganiseerd bedrijf huurt arbeiders in die beneden de waarde van hun arbeidskracht worden betaald. Het resultaat is wat Marx noemde “meerwaarde”, die uitgaat boven de kosten van de arbeid. Het scheppen van meerwaarde stelt degene die de productie-middelen bezit in staat om nog meer kapitaal te vergaren. Bovendien versnelt het geconcentreerde kapitaal de exploitatie van natuurlijke bronnen door particuliere ondernemers, ook al zijn deze natuurlijke hulpbronnen feitelijk het gemeenschappelijke erfgoed van alle levende wezens.

Een onderzoek van ETH uit Zürich, (uitgevoerd door Stefania Vitali, James B. Glattfelder en Stefano Battiston),  rapporteert dat een kleine groep bedrijven –vooral bestaand uit banken- over een enorme macht beschikt over de wereldeconomie. Met behulp van gegevens van Orbis uit 2007, een gegevensbestand waarin 37 miljoen bedrijven en investeerders staan, ontwikkelden de Zwitsers wiskundige modellen over de wereldeconomie. Dit onderzoek is het eerste dat keek naar de 43.060 transnationale ondernemingen en naar het web van eigendom tussen hen. Het onderzoek creëerde een “kaart” van 1.318 bedrijven die in het hart staan van de wereldeconomie, [zie NEXUS 19/4].  Het onderzoek wees uit dat 147 firma’s een “super-entiteit” van rijkdom vormen.

u kunt het complete Zwitserse –Engelstalige- onderzoek (in PDF) downloaden via deze link)

De top 25 van de 147 intens met elkaar verbonden bedrijven zijn

 1. Barclays PLC*
 2. Capital Group Companies Inc.GOD-1
 3. FMR Corporation
 4. AXA
 5. State Street Corporation
 6. J. P. Morgan Chase & Co.*
 7. Legal & General Group PLC
 8. Vanguard Group Inc.
 9. UBS AG
 10. Merrill Lynch & Co. Inc.*
 11. Wellington Management Co. LLP
 12. Deutsche Bank AG
 13. Franklin Resources Inc.
 14. Credit Suisse Group*
 15. Walton Enterprises LLC
 16. Bank of New York Mellon Corp
 17.  Natixis
 18. Goldman Sachs Group Inc.*
 19. T Rowe Price Group Inc.
 20.  Legg Mason Inc.
 21. Morgan Stanley*
 22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
 23. Northern Trust Corporation

* BlackRock Bestuurders

BlackRock bestuurders hebben dus directe betrekkingen met tenminste zeven van de top-25 bedrijven die Vitali en collega’s geïdentificeerd hebben als een internationale “super-entiteit”. Ze hebben directe relaties met zeven van de 25 meest met elkaar verknoopte ondernemingen in de wereld. De 18 bestuursleden van BlackRock controleren en beïnvloeden tientallen biljoenen dollars aan kapitaal, en ze vertegenwoordigen de kern van de sterk met elkaar verbonden bedrijven in de financiële sector. Hieronder volgt een voorbeeld van een dwarsdoorsnede  van kerngetallen en bedrijfsmiddelen, behorend bij de economische “super-entiteit”, zoals die door Vitali en collega’s in beeld zijn gebracht.

De Investerings Sector: BlackRock

BlackRock Inc. is ’s werelds grootste activa managementsysteem met meer dan 10.000 medewerkers en met investeringsteams in 27 landen. Tot het klantenpakket behoren gemeenschappelijke, publieke-, vakbonds- en industrie-pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen van derden, schenkingen, stichtingen, charitatieve instellingen, bedrijven, officiële instellingen, sovereign wealth funds, banken, financiële professionals en particulieren, overal ter wereld. In december 2009 kocht BlackRock Barclays Global Investors. Sinds maart 2012 beheert BlackRock een eigen vermogen van 3.680 miljard dollar, in de vorm van een vast inkomen, cash management, alternatieve beleggingen, vastgoed en adviserende strategieën. Zie voor meer informatie: www2.blackrock.com/global/home/AboutUs/index.htm

Geplaatst in Maatschappelijk | Tags: , , , , , , , , , , , | 2 reacties

WETTELIJK GEMANIPULEERDE MOORD!

orgaandonatieDeze week opent de Nederlandse overheid weer een agressieve wervingscampagne voor orgaandonoren. Tegenargumenten worden in de kiem gesmoord of buiten het zicht van het publiek gehouden. Al jaren geleden liet ik nadrukkelijk weten dat ik me NIET beschikbaar stelde voor deze medische uitglijder omdat ik vind dat ik het recht heb op een natuurlijke dood en anderen niet wilde opzadelen met een onnatuurlijk leven. Een orgaantransplantatie betekent voor de ontvanger inleveren van levenskwaliteit. Zijn natuurlijk immuunsysteem moet worden uitgeschakeld met medicijnen om afstoting van het donororgaan te verhinderen. Dat maakt hem/haar bevattelijk voor de kleinste infectie. Na een paar jaren komt hij/zij weer op de lijst voor een ander nieuw donororgaan, omdat de oorspronkelijke vervanging uiteindelijk bezwijkt.

De overheid appelleert aan vals sentiment, gebruikt drogreden en hersenspoelt zelfs kinderen om orgaandonatie door te duwen. Maar tegenargumenten laten zich niet wegwuiven en kunnen heel goed beschrijven waarom orgaandonatie zo zijn nadelen heeft. Daarom ben ik zo vrij om uit een artikel van www.orgaandonor-neen.nl  te citeren en ook nog een paar links te plaatsen van andere sites………

Wet op de orgaandonatie is een aanklacht tegen de staat waard

(Orgaandonor neen | door Ger Lodewick) En weer worden we getrakteerd op een nationale donorweek, waarin geen donor te zien is. We donor_ramadanzien wel een door minister Schippers betaalde de getransplanteerde sporter die alle veiligheidsregels van andere ministers aan zijn laars lapt. Ik dacht eerst dat hij alle mogelijke moeite deed om een ongeluk te krijgen zodat hij hersendood verklaard kon worden om vervolgens orgaandonor te kunnen zijn. Maar dat is blijkt het niet te zijn.

We hebben terecht compassie met ernstig zieke mensen met orgaanfalen. Echter waar is onze compassie met degenen die de organen voor transplantatie doeleinden leveren? Waarom hebben we deze niet tijdig verteld wat er werkelijk met hem/haar gebeurt?

Onbetrouwbare overheid

Minister Schippers maakt deel uit van een onbetrouwbare overheid die nog steeds weigert de juiste informatie over orgaandonatie te verschaffen. Zelfs kinderen van basisscholen en leerlingen van middelbare scholen zijn nu de klos. Er is een ongelooflijk manipulerend en sturend lespakket samengesteld waarin wordt gesuggereerd dat orgaandonatie een heel goede zaak is. Tegenargumenten die de website www.orgaandonor-neen.nl laat zien, zijn nergens te vinden. De Deense schrijver en mysticus Johannes Anker Larsen schreef in 1926 in zijn boek Met Open Deur: “Er is haast niets dat zoveel kwaad veroorzaakt als het ‘goede’: het opzettelijk goede, het betweterig goede, het verwaande goede, het goede dat voor de drommel de naaste opgedrongen moet worden.”

Levende orgaandonor wordt gedood

De zo juist gPresentatie orgaandonatieenoemde wet is gericht op de zo genaamde postmortale orgaandonor. Post mortaal betekent na de dood. Deze patiënten worden eerst hersendood verklaard en vervolgens op de operatietafel onder erbarmelijke omstandigheden echt gedood.  Een hersendode orgaandonor kan  met een adequate behandeling weer tot bewustzijn gebracht. Er komen steeds meer voorbeelden van ‘spontane terugkeer’ http://orgaandonor-neen.nl/de-donor/index.html

Aanklacht tegen de staat

Er ligt een nieuw wetsvoorstel bij de Raad van State om de huidige praktijk dwingender te maken. Het komt erop neer dat iedereen als orgaandonor wordt aangemerkt die niet uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven dit niet te willen. Gelet op wat in dit artikel is gesteld en op de huidige praktijk mogen we alles in het werk stellen om dit te voorkomen. Welke ter zake kundige jurist wil me ondersteunen in een aanklacht tegen de staat om de staat tot volledige openheid van zaken te dwingen?

Bovenstaande gegevens kunnen worden aangevuld met het volgende.

 • Een aantal jaren geleden weigerde de Engelse hartspecialist dr. David Evans om in zijn ziekenhuis nog langer aan harttransplantaties mee te werken. Andere hartspecialisten volgden hem hierin.
 • In een ander Engels ziekenhuis in Cambridge weigerden anesthwillekeresisten om nog langer aan transplantaties mee te werken.
 • De Braziliaanse neuroloog Cicero Coimbra heeft hersendood verklaarde patiënten door een aangepaste behandeling weer tot bewustzijn gebracht.
 • Er zijn inmiddels in Nederland en Duitsland operatieassistenten die niet meer aan dit soort donoroperaties willen meewerken.

Bron: orgaandonor-neen.nl

En kijkt u ook eens op de volgende websites:

http://orgaandonorjaofnee.nl/respect-voor-het-levenseinde-orgaandonatie-en-het-grondrecht-op-een-natuurlijke-dood

Geplaatst in Ter overdenking | Tags: , , , , | 2 reacties

SAMENLEVING IN BEELD.

gab21.Beelden zeggen meer dan woorden en blijven beter in je herinnering hangen, vandaar dat ik met een paar afbeeldingen begin om de essentie wat indringender te brengen.

Bill of rights

.aanslagen

.

Veel mensen voelen zich niet meer veilig in onze huidige samenleving en ervaren onze overheden als de grootste veroorzaker.

BESTE INBREKERS

tatatatuuuprotest12

usacurrentlyundersurveillance

protest14

…………………………………………………………………………………………………………………………..

klokhuis aarde         .              protest 52

DE NEDERLANDSE STAATSCHULD. Die bedraagt volgens zeggen 355 miljard euro. De politiek voert hier serieus bedoelde verhitte discussies over. Het kabinet-Rutte vindt dit bedrag te hoog. Brussel ook.  Maar Is de staatsschuld wel ‘te hoog’? Hoe ziet die uit? Welke aardoppervlakte beslaat zo’n stapel geld. Maar alle kretologie hier omtrent vormt het excuus dat er bezuinigd moet worden. Je kunt er niet omheen: al dat gecijfer en gebreuzel bestaat slechts op papier

Maar aan wie zijn we dit bedrag eigenlijk verschuldigd? En aan wie moeten we deze op papier becijferde schuld terugbetalen?

Een  telefoontje naar de Generale Thesaurie, de schatkistbewaarder die het verhaaltje over de staatsschuld overeind moet houden, zou tevens uitkomst moeten bieden.. Maar deze club weet niet precies wie onze schuldeisers zijn. Ze kunnen met een beetje natte vingerwerk er lichtelijk naar raden. Ongeveer 100 miljard is in de eurozone uitgezet. Iets meer in de rest van Europa. Een beetje in Amerika. Een plukje in Azië. Banken claimen ongeveer een kwart ervan te bezitten. Verzekeraars, pensioenfondsen, beleggers en particulieren samen ook. De rest moeten we zoeken bij buitenlandse beleggers.

Maar welk buitenland? Welke beleggers? Welke banken? Goldman Sachs? SNS Bank? ABN AMRO?

Niemand lijkt in staat om een gedetailleerd beeld van onze staatsschuld te schetsen maar het hele verhaal past toch eigenlijk op een velletje A4!

 • We worden van alle kanten financieel uitgekleed, c.q. financiële slavernij
 • We staan onverschillig in de samenleving: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’
 • bedrog door overheid en media, zelf denken is zooo…… vermoeiend
 • Onze samenleving staat afwijzend tegenover klokkenluiders
 • We worden vergiftigd door de farmaceutische-  en de voedselindustrie
 • We worden willens en wetens verslaafd gemaakt aan snoep, chips, frisdrank, sigaretten, internet, facebook, iphones, apps………..
 • Als we eenmaal verslaafd zijn worden we uitgescholden door opgehitste tegenstanders,  geen idee hebbende van de ‘verdeel en heers’ cultuur
 • Je ontkomt niet aan a-sociale en immorele reclamespotjes
 • Ons leven is afhankelijk gemaakt van elektrische apparaten dus wat te doen bij een paar uur stroomuitval

GROOTSCHALIGE MISLEIDING

!cid_image007_gif@01C9F699Voedselwaakhond foodwatch organiseert jaarlijks de Gouden Windei verkiezing om de problematiek van grootschalige misleiding in de supermarkt zichtbaar te maken voor het grote publiek. De genomineerden voor de Gouden Windei zijn dan ook niet de enigen die consumenten afschepen met misleidende en onvolledige informatie. Meike Rijksen stelt: “Het is hoog tijd dat de misleiding stopt. Dat vinden duizenden consumenten met ons.”

Over foodwatch  foodwatch.nl  
foodwatch is dé onafhankelijke non-profit voedselwaakhond, die actief is in Nederland, Duitsland en sinds kort ook in Frankrijk. foodwatch ontvangt geen geld van de overheid of van de levensmiddelenindustrie. foodwatch werkt aan betere regelgeving die consumenten beschermt tegen gezondheidsrisico’s en fraude. Ook eist foodwatch transparantie in de voedselketen. Dit doet foodwatch via onderzoek, overleg, lobby en acties. Samen met consumenten staan we voor eerlijk, veilig en gezond eten. foodwatch is te volgen op twitter via @foodwatch_nl en op Facebook http://www.facebook.com/foodwatchNL

Geplaatst in Ter overdenking | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen