ANTIRACISME OF ANTISEMITISME!

Dag-tegen-racismeIn Nederland barsten de festivals en demonstraties weer los. Groepen mensen komen op en uit voor hun mening en tegenspraak wordt niet geduld. Er is dus geen sprake van enige mogelijkheid tot discussie of het uitwisselen van meningen. En zo kan het gebeuren dat een groep mensen die zich hard wil maken TEGEN racisme zich juist schuldig maakt AAN racisme. Voor de zich Palestijnen noemende Arabieren is het hier prijsschieten.king david's statue Met veel drama worden hier leugens gefabriceerd en dito films geregisseerd, die ons volk tot tranen toe roeren. Maar wat nog het meest ijzingwekkende is: mensen voelen zich hevig geëngageerd en uiten dat op griezelige wijze door ongenuanceerd zich te verbinden met deze leugens. Het zoeken naar de waarheid, de feiten achter deze tranentrekkers wordt totaal genegeerd……

Ergo, anders denkenden, die feitenmateriaal ter discussie willen stellen, worden onmiddellijk afgeserveerd!! Geen discussies en direct afknijpen.

Veelzeggende reactie n.a.v. een email aan mij gericht door de Internationale Socialisten afdeling Limburg http://www.socialisme.nu

• Afdeling Limburg schreef op 6-4-2014 17:00:
Ik ga niet eens de discussie aan met de onzin die je ons mailt. Ik zal je uit ons emailbestand verwijderen. Groet, Janneke

• 2014-04-04 13:28 GMT+02:00 G. van Doorn
Met verbijstering heb ik deze email gelezen. Want ik lees feitelijk het bevorderen van racisme. En daar bovenop het klakkeloos volgen van ‘Palestijnse’ leugens over Israël. Er zijn geen bezette gebieden, want ze behoren Israël toe volgens door de VN erkende grenzen. Een land met een oppervlakte van 3/4 Nederland inclusief de -ten onrechte genoemde- ‘bezette gebieden’. Er is nooit echt een ‘Palestijns volk’ geweest totdat een Libische terrorist een concept presenteerde betreffende een Palestijns volk. Tot 1948 werden met Palestijnen de Joden bedoeld…….

Waarom neemt niemand de moeite om eens uit te zoeken wat er WERKELIJK aan de hand is. Wordt wakker en controleer de informatie en de bronnen.

Er was een tijd dat ik geloofde in de acties van de LIMBURGSE AFDELINGignoranceisachoice van de Internationale Socialisten, maar nu trek ik het waarheidsgehalte van hun acties en publicaties ernstig in twijfel…….

Door een dubieuze politieke organisatie (meer zijn de zich Palestijnen noemende Arabieren nog niet), klakkeloos te steunen maken mensen zich schuldig aan racisme, aan antisemitisme. Feitelijk wordt geweld en terrorisme goed gepraat, acceptabel gemaakt.

Jodenhaat nog steeds actueel!
ark van NoachNu richt het zich op Israël. Lange tijd wilden veel voorstanders van Israël niet inzien dat de critici van Israël zich in feite tegen Joden keerden. Het uitvergroten van het Israëlisch-Palestijns conflict in de media is een vruchtbare bodem om de haat tegen Joden te voeden. Het gebeurt steeds openlijker; ze worden zelfs met nazi’s vergeleken. En als we niet uitkijken leidt dat op den duur tot een nieuwe massamoord (kijk maar naar Iran (pres. Ahmadinejad) die openlijk dreigt om de staat Israël te vernietigen). Israël wordt niet alleen bedreigd op het slagveld maar ook steeds meer in de media.

Enkele (controleerbare) feiten:

DE NAAM PALESTINA KOMT IN DE BIJBEL NIET VOOR
De naam Palestina komt nergens in de Bijbel voor. Het wordt ook niet genoemd door Flavius Josephus, noch in enig ander historisch geschrift. Het land wordt in de Bijbel wél Israël genoemd. In het Oude Testament in Ezech. 37:12, en in het Nieuwe Testament in Mattheüs 2:20-21, met de gebiedsdelen Galilea, Samaria, Efraïm, Judea, Zuiderland. (Negev) Verschillende malen wordt het land in de Bijbel in verbinding gebracht het volk Israël, zoals het land van de voorvaderen (Jer. 30:3), het land van de belofte of het noordelijke koninkrijk Israël en het zuidelijke koninkrijk Juda.

PALESTINA IS EEN ROMEINSE UITVINDING VAN KEIZER HADRIANUS
De naam ‘Palestina’ is een uitvinding van de Romeinse keizer Hadrianus. Deze antisemitische keizer ontwijdde het heilig (apart gezet) Land in 135 ná Christus met de heidense naam Palestina en bracht hiermee een vloek over het land. Hadrianus ontleende deze naam aan het volk der Filistijnen die in de tijd van Jozua en de Richteren voortdurend een plaag en een vloek voor het volk Israël zijn geweest. Ben Gurion verbrak de heidense vloek door de naam Israël uit te spreken over het land in 1948.

ER WAS AL EERDER EEN PALESTIJNS VOLK                                  Het huidige Palestijnse volk (in wording) is feitelijk het tweedeTzadik Palestijnse volk. Het eerste Palestijnse volk hield op te bestaan bij het uitroepen van de staat Israël in 1948. Vanaf 135 na Christus tot 1948 was Palestina een provincie of gebiedsdeel van de Romeinen, de Perzen, de Byzantijnen, Islamieten, Kruisvaarders, Mamelukken, Turken en Engelsen. De werkelijke Palestijnen waren in die periode de Joden als de oorspronkelijke bewoners. Voorts woonden er Arabieren, Romeinen, Perzen, Egyptenaren, Kruisvaarders, Druzen, Armenen, Zigeuners, Turken en Engelsen. De bevolking was Joods, christen, moslim of Druze. Vóór 1948 noemde de christenen, moslims en Druzen zich Arabier. De naam Palestijn kwam pas na 1948 in zwang en werd algemeen gebruikt na 1964, toen de Palestijnse verzetsbeweging PLO werd opgericht.

HET HUIDIGE ‘PALESTIJNSE’ VOLK IS PAS NA 1948 ONTSTAAN
An Arab village, at the foot of Mount Tavor, 1877Pas in de loop van de vorige eeuw. Het was tot voor kort een politieke beweging en is door toewijzing van Israëlisch grondgebied een volk aan het worden. Arabieren zijn door de eeuwen heen vooral rondtrekkende volken geweest in de vorm van familie clans. Aan het hoofd van Arabisch families stond een sjeik of een moechtar. Veel Arabieren trokken naar het toenmalige Palestina vanwege de werkgelegenheid, omdat de terugkerende Joden werkgelegenheid schiepen. De diepere reden van de emigratie van Arabieren naar het toenmalige Palestina was om te verhinderen dat de terugkerende Joden een eigen staat zouden stichten.

ISRAËL IS NIET DE BEZETTER VAN DE WESTBANK
Israël wordt de bezetter genoemd van de Westoever. Maar juist de Israëlieten zijn de oorspronkelijke bewoners van het Land. Nog in de tijd van Jezus werd het land Galilea, Samaria en Judea genoemd. Geen Westoever dus. In het jaar 63 vóór Christus begon een ca. 2010 jaar durende bezetting door de Romeinen. De Engelsen waren de laatste bezetters van het land tot 1948. Na het uitroepen van de Staat Israël vielen de Jordaniërs direct aan en bezetten het gebied wat nu de Westoever genoemd wordt. In 1967 heroverde Israël dit gebied op Jordanie en verdreef de bezetters. De huidige Palestijnen zijn dus weer de onrechtmatige bezetters van de Gazastrook, Jericho en de steden van de Westoever. Alleen het Joodse volk heeft recht op het land en alle andere volken zijn bezetters. Archeologische vondsten en opgravingen tonen aan en leggen bloot dat de Joden reeds twee tot drie duizend jaar geleden hier woonden, werkten en leefden.

*
HET LAND LAG EEUWENLANG WOEST IN DE PERIODE VAN BEZETTING
Kfar Kanna, 1869 Het land zuchtte onder de lange rij van bezetters en lag daar woest en grotendeels verlaten. Toen de Joden begonnen terug te keren veranderde het land en werd geleidelijk aan weer herbouwd en groen. Tegenwoordig is Israël een moderne staat met een goede infrastructuur en veel industrie. Het is een wonder Gods dat het land de grote instroom van Joden kon en nog steeds kan opvangen in een periode van massale opbouw en spanning van terreur en oorlogsdreiging.

DE PROVINCIE PALESTINA BESTAAT NIET MEER
De provincie Palestina bestaat niet meer en een politieke beweging heeft geen recht op grondgebied. Het zeer jonge Arabische Palestijnse volk heeft als natie dan ook geen enkel recht op ook maar een cm2 van het land Israël. Het heeft eerder nooit als volk bestaan en de overgrote meerderheid aan familiestammen (meer dan 77%) heeft nooit in de geschiedenis op het grondgebied van Israël gewoond. Als de Palestijnen terugkeren naar de landen waar hun ouders of voorouders geboren zijn, valt het hele volk uiteen. Het volk heeft geen echte binding met elkaar want het is als een politieke beweging ontstaan. Slechts de enkele Arabische families die al honderden jaren op het grondgebied van het huidige Israël wonen hebben rechten. Dat is niet op het niveau van een volksrecht maar op het niveau van familiebezit.

HET DOEL VAN PALESTIJNSE TERREUR IS DE VERNIETIGING VAN ISRAËL
aanslagenHet doel van alle Palestijnse organisaties die terreur uitoefenen tegen de Israëlische bevolking is de totale vernietiging van de staat Israël. Dat staat in het handvest van de PLO, maar veel meer nog is het in hun harten geschreven. Van jongs af aan worden Palestijnse kinderen met leugens bestookt. Je gelooft wat je is geleerd. ……………. Bron: Christenen voor Israel

http://youtu.be/b0m3RghOcFo   Egyptian doctor: stop exploiting Palestine as wedge against Jewish Israël!

http://youtu.be/O2wvqDfitLY   A Former Terrorist Speak Out Israel/ Palestine conflict
http://youtu.be/xU9CauJP4Pg   Why Palestinians Want This Video Removed
http://youtu.be/RWJFC98jPrQ   Crime & Punishment in the Gaza Strip

 

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Maatschappelijk en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s