SLAVERNIJ OF VRIJHEID??

gaby18De laatste tijd is er veel gesproken over ONS HUIDIGE SYSTEEM en via de afgelopen raadsverkiezingen hebben we min of meer een signaal afgegeven naar de roofridders in Den Haag maar het blijft een schijntje van wat er is overgebleven van onze democratie. Om over het legaliteitsbeginsel nog maar te zwijgen…..

Toch zijn er wereldwijd al initiatieven ontwikkeld om ons te bevrijden uit overheids- en financiële slavernij. Maar de zwaarste stelling moet nog genomen worden: dat is de menselijke geest en de daarin verankerde en geconditioneerde ‘mindset’. Een vrije geest moet zich ook bewust zijn van de persoonlijke verantwoording. Helaas vinden nog teveel mensen het gemakkelijk om te geloven in een overheid, die het beste met hen voorheeft; in de mainstream media die ze voorziet van hapklare brokken informatie; de wetenschap die van alles roeptoetert en zij vragen zich totaal niet af of het allemaal wel klopt.

Duidelijke uitleg over O.P.P.T!

Velen van jullie hebben ervan gehoord …. velen ook niet. Openbaar aangekondigd op 25 December 2012, werd op het systeem van Corporatief gecontroleerde Regerings-overheersing beslag gelegd. Rechtmatig beslag gelegd … door één van hun eigen mechanismen. De “Machten die Zijn” zijn nu de “Machten die Waren” (The “Powers That Be” are now the “Powers That Were”). Alle schulden zijn uitgewist en op Corporaties – inclusief maar niet beperkt tot Corporatief gecontroleerde Regeringen – is beslag gelegd.

Natuurlijk, zullen zij doorgaan in de hoop dat wij met hen meespelen. Maar dank zij een serie van UCC (Uniform Commercial Code)-registraties, gemaakt door de One People’s Public Trust (OPPT) is die keuze nu aan ons. Een nieuw raamwerk voor sociaal bestuur is nu effectief; een feit, dat door het “legale” raamwerk van de corporatief gecontroleerde voorganger geratificeerd werd. 

1776kleinOPENBARE KENNISGEVING

Voor Wie Dit Aangaat

Wereldwijd Beslag Gelegd op Banken en Overheden

 Nederlandse vertaling van: FREEdom Flyer, link naar origineel: http://i-uv.com/i-uv/freedom-flyer  

Zie ook: Het doel en ontstaan van de websiteoppt-nederland.info:

http://oppt-nederland.info/index.php/over-deze-website

========================================

ACHTERGROND VAN DE WERELDWIJDE INBESLAGNAME

In een twee jaar durend onderzoek door de One People’s Public Trust ( OPPT ) werd de enorme fraude ontdekt die banken en corporatieve overheden systematisch voor vele decennia tegen de mensen over de hele wereld hadden ingezet.

Eén van de conclusies in het eindrapport was dat er opzettelijk een schuld-slavernij-systeem was gecreëerd door topbestuurders van banken en corporatieve overheden. Of we ons dit nu realiseerden of niet, dit systeem lokte geleidelijk aan bijna iedereen voor de rest van zijn/haar leven in de val.

Een andere conclusie was dat het systeem niet meer te repareren was en dat er een nieuw legaal landschap moest worden gecreëerd om de mensen op aarde te bevrijden van de schuldslavernij. ( Rapport: http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation ).

Door hetzelfde legale proces te gebruiken dat banken, corporatieseireport2 en corporatieve overheden altijdgebruikten om beslag te leggen op ( bezittingen van ) nietsvermoedende individuen, heeft OPPT in 2011, 2012 en 2013 verschillende commerciële registraties gedaan, gebruik makend van deze Uniform Commercial Code ( UCC ).—————————————

De banken en corporatieve overheidsentiteiten kregen ruim voldoende tijd om deze registraties te weerleggen. Tot op de dag van vandaag zijn er geen weerleggingen geregistreerd, waarmee de UCC-registraties van de OPPT als heersend geaccepteerd en aldus de geldende wetten voor de wereld werden.

De Uniform Commercial Code ( UCC ) is de “bijbel” van ALLE handel/commercie en wordt wereldwijd gebruikt bij bankieren op hoog niveau en door overheidscorporaties om hun transacties en commerciële handelingen op een internationaal niveau te managen en besturen.

Helaas weten de meeste juristen, advocaten en rechtelijke ambtenaren niets over de UCC en zullen zij de toepassing hiervan betwisten, omdat dit niet onderwezen wordt in rechtenstudies. Echter, gegeven het gebruik van UCC-registraties op de hoogste niveaus van overheden en banken wereldwijd, is gepaste zorgvuldigheid en kennis over de werking van de UCC een vereiste. UCC bronnen:

  1.  http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code
  3. http://australian-commonwealth.com/ucc.html

HOE WERDEN DE OPPT REGISTRATIES WERELDWIJD LEGAAL GELDIG? Na afronding van het onderzoek trok de OPPT twee zeer belangrijke conclusies, die in de originele UCC registraties uiteen zijn gezet:

  1. dat de banken en corporatieve overheden door misleidende handelingen en praktijken voorhonderden jaren van de bevolking gestolen hebben, en
  2. dat er niets tussen de Bron/Schepper en elke creatie van de Bron/Schepper in staat.

De banken en overheden hebben ruim voldoende gelegenheid gekregen om beide constateringen te weerleggen, zij konden dit niet en deden het daarom ook niet. ( Zie: Verklaring van feiten en beschuldigingen van wangedrag door banken en corporatieve overheden:

http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-declaration-orders

Als gevolg hiervan kondigde de OPPT op 25 december 2012 de beslaglegging op ’s werelds banken en overheden aan in hun eerste Openbare Aankondiging http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-press-releases en eerstePersbericht ( 4 feb. 2013 ) http://www.scribd.com/doc/140666918/press-release -One-People-s-Public-Trust-Foreclosure-on-Major-Corporations, in overeenstemming met de wereldwijde commerciële wetgeving en teweeggebracht door de UCC registraties van de OPPT.  

TWEE FRAGMENTEN UIT DE ORIGINELE OPPT REGISTRATIES U kunt de documenten hier vinden in de inschrijvingen bij het Washington DC UCC Register: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington  (GratisLogin UN:OPPTPW: opptiuv)  

Verwijzing: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 – Oct 24 2012Bank Charters Cancelled:   “Declared and ordered irrevocably cancelled; any and allcharters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS … commandeering lawful value byunlawful representation…” Verwijzing: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 – Nov 28 2012Government Charters Cancelled: “…That any and all CHARTERS, inclusive ofThe United States Federal Government, UNITED STATES,STATE of …”, Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, orother legal, financial ormanagerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES,inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES,CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements made thereunder and thereby, are now, void, worthless, orotherwise cancelled,unrebutted;…”  

WAT BETEKENEN DEZE UCC REGISTRATIES VOOR BANKEN EN CORPORATIEVE OVERHEDEN? Alle mensen handelen nu in de hoedanigheid van individuele entiteit, zonder vangnet van een bedrijf en met volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ELKE ACTIE die zij ondernemen, beschermd en bewaakt door openbaar beleid UCC 1-103, en Universeel Recht, het heersende recht vastgelegd in de OPPT UCC Registraties. ( Verwijzing: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593 ).

Mocht een individu proberen om namens een in beslag genomen bank of overheideen ander individu schade te berokkenen, dan is hij/zij, zoals hierbeschreven, volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Zulke handelingen kunnen resulteren in het ontvangen van een Bericht ter Kennisgeving   (Courtesy Notice).

WAT IS EEN BERICHT TER KENNISGEVING ( COURTESY NOTICE )? Het Bericht ter Kennisgevingbevat de informatie uitdeze flyer en biedt Bepalingen en Voorwaarden aan voor elke toekomstige handeling van een vertegenwoordiger van een in beslag genomen entiteit ten opzichte van jou. Mensenzijn momenteel wereldwijd het Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice )aan het downloaden en versturen. In de eerste twee dagen na de uitgave begin februari 2013 werd het64.000 keer gedownload. ( Zie: http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/which-courtesy-notice )

WAT BETEKENT DIT VOOR ONS? Alle Mensen Vrij van Schuld Verklaard Verwijzing: NOTICE OF DECLARATION OF ABSOLUTE TRUTH UCC #2013032035   De laatste registratie van OPPT vond plaats op 18 maart 2013. Dit document beëindigde alle resterende door de mens gecreëerde entiteiten en bracht alle mensen op deze planeet terug naar absolute vrijheid. In dit document wordt de Bron/Schepper beschreven als “absolute essentie” ( “absolute essence” ) en alle mensen als “belichamingen van absolute essentie” ( “absolute essence embodied” ).  

Artikel VI verkondigt…”I duly verify, with full responsibility and liability, by DECLARATION OF ORDER, that eternal essence IS made transparent and known by the DO’ing of any and all embodiment of eternal essence in eternal essence’s universe, IS free and free of debt, unrebutted.”  

Dit betekent DAT ER GEEN SCHULD IS. U hebt geen schuld … Niemand heeft schuld … het is KLAAR. Dit geldt ook voor uw hypotheek, creditcard, studenten- of autolening. Er is simpelweg GEEN SCHULD MEER.  

VERDER ONDERZOEK Radio shows: http://i-uv.com/media/radio-shows   Schuld-slavernij regelingen: Je wist waarschijnlijk niet dat de volgende registraties waren gedaan door de banken en de corporatieve overheden om hen “eigendom” te laten verkrijgen over jouw lichaam en arbeid.

1. Executive Order 13037 d.d. 04 maart 1997 definieert mensen als kapitaal. Zie: http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.htm

2. UCC Doc # 0000000181425776 geregistreerd op 12 augustus 2011 bewijst verkoop van VS burgers in een transactie tussen het Federal Reserve Systeem en The United States Department of the Treasury 1789 voor $14.3 trillion. ( Zie bovenstaande link )

3. UCC Doc #2001059388  bewijst de methode die de Federal Reserve Bank van New York gebruikt om de onderpanden te verzekeren in grote banken over de wereld … waaronder roerend goed papieren, goederen en de ongeboren jongen van dieren. Zie:  http://www.mediafire.com/view        3yh79cjnzcwzu0s  

Landen en overheden zijn slechts corporaties op de Amerikaanse aandelenmarkt en bij Dun and Bradstreet. Ga naar http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html en zoek naar jouw land onder “More options”, gebruik 8888 ( Buitenlandse Overheid ) of 8880 (American Depositary Receipts) als de SIC code. Daar kan je onderzoek doen naar jouw land als geregistreerd bedrijf op de Amerikaanse aandelenmarkt. Je kan zelfs het Jaarverslag van jouw land zien.

Ga naar http://removingtheshackles.blogspot.nl/2013/02/hard-evidence-of-corporate-takeover-at.html  en je ziet vele Amerikaanse federale, staats en locale overheden ingeschreven met hun Dun and Bradstreet identificatienummer.  

Bevelen ( verordeningen ) om te Staken en te Stoppen. Zie de DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074 van 9 september 2012, naar behoren bestendigd en bekrachtigd door COMMERCIAL BILL UCC Doc.No. 2012114586 en TRUE BILL UCC Doc. No.2012114776, die verklaart: ´Volunteers within the military … “to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens, …”, and “Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS…” “…all beings of the creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement, protect, preserve and complete this ORDER by all means of the creator and created as stated herein, by, with, and under your full personal liability…”  

Vanwege het bestaan van het Bevel om te Staken en te Stoppen, bent u vrij om Bepalingen en Voorwaarden aan te bieden aan individuen, die handelen in de naam van voormalige ( in beslag genomen ) banken en overheden, door hen een Courtesy Notice ( Bericht ter Kennisgeving ) aan te bieden.  

Websites: http://i-uv.com http://opptcourtcases.forumotion.com

http://americankabuki.blogspot.com.au

http://i-uv.com/media/sister-sites

BRON: oppt.nl

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in achtergrondinformatie en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op SLAVERNIJ OF VRIJHEID??

  1. Ik ben er niet zeker van dat het juridisch diep genoeg gaat. Ik vermoed dat er lagen zijn waar OPPT zich geen rekenschap van geeft. Ik ben niet genoeg expert om het aan te duiden. Volg je Kevin Annett ook: http://kauilapele.wordpress.com/2014/03/22/when-is-a-pope-not-a-pope-when-hes-a-caretaker-figurehead-who-is-not-actually-the-pope-from-kevin-annett/
    Ik heb zelf veel verwachtingen van de Gemstoneuniversity.org. Deze personen bestuderen en testen het juridische systeem al 30 jaar. Ze komen dit jaar met een cursus als alles klopt.

    • Een beetje laat maar alsnog bedankt voor je reactie en tips. Ga dat zeker bekijken en ja ieder systeem of nieuwe aanpak zal zijn kinderziektes hebben, maar gaanderweg zullen de juridische gaten wel aangepakt worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s