VRIJE ENERGIE

NULPUNTCOILHet onzichtbare veld  De kwantum fysica toonde in de 20e eeuw het bestaan aan van een alles doordringende grote hoeveelheid van kwantum energie in het universum. Dr. Harold Puthoff, professor aan de universiteit van Cambridge, was één van de eersten om deze energie van het universum te meten. Deze energie werd gemeten bij nul graden Kelvin, het absolute nulpunt in het universum, waarneembaar bij 273 graden Celsius onder nul. Bij deze temperatuur zou volgens de Newtoniaanse fysica geen molecuul of atoom nog bewegen en er helemaal geen energie meer gemeten kunnen worden! Het tegenovergestelde werd echter vastgesteld en tegen alle verwachtingen in vond hij -wat hij noemde- een ‘kokende heksenketel’ aan energie die vanaf dat moment de naam nulpuntsenergie (zero point energy) kreeg. Harold Puthoff bewees hiermee dat het fysieke vacuüm in het geheel niet ontdaan is van alle energie maar in de plaats daarvan juist een overvloedige hoeveelheid energie kent.

In de kwantum elektrodynamica wordt de achtergrond zee van kwantum energie in het universum nu gebruikt om het onzekerheidsprincipe van de kwantum fysica  en daarmee het onvoorspelbare gedrag van subatomaire deeltjes te verklaren.

Het wispelturige van de subatomaire deeltjes zo wordt nu aangenomen wordt verooTeslarzaakt door het nulpunts-veld (zero point field). Willekeurig springen virtuele fotonen heen en weer tussen het nulpunts-veld en onze fysieke wereld. Ze botsen met en worden geabsorbeerd door subatomaire deeltjes die aangeslagen worden in een hogere energie toestand. Na nanoseconden wordt de energie weer vrijgegeven d.m.v. een virtueel foton dat weer terugkeert naar het nulpunts-veld. Het foton wordt een virtueel foton genoemd omdat het heen en weer gaat van en naar het nulpunts-veld en niet hier blijft in onze materiële wereld. Het wordt alleen gebruikt om energie uit te wisselen tussen het nulpunts-veld en de materiële wereld.

Niet alleen fotonen maar allerlei soorten elementaire deeltjes verschijnen zomaar volkomen uit het niets in onze fysieke werkelijkheid. Ze lijken afkomstig van het nulpunts-veld, laten zich slechts kort waarnemen in onze fysieke wereld voor een duizendste of  miljoenste van een seconde om vervolgens weer in het niets te verdwijnen. Deze vormen van mystieke deeltjes werden virtuele  deeltjes genoemd omdat ze niet stabiel genoeg bleken te zijn om in onze werkelijkheid te blijven hangen. Het nulpunts-veld is aldus een kwantumschuim aan virtuele deeltjes en fotonen. Ons universum lijkt nooit in rust te zijn, zelfs niet in de lege ruimte!

Zelfs in een aardedonkere kamer waar absoluut geen licht van de buitenwereld kan doordringen, meten wetenschappers nog steeds de aanwezigheid van deze virtuele fotonen.

boek veHet bestaan van het nulpunts-veld is al langer bekend in de kwantum wetenschap, maar wetenschappers negeerde lange tijd simpelweg het belang ervan.
De invloed van nulpuntsenergie afkomstig uit het nulpunts-veld werd eenvoudigweg verwaarloosd in wetenschappelijke berekeningen omdat men er alleen maar last van had. Het gevolg was dat ze het effect van het nulpunts-veld volledig buitensloten omdat ze meenden dat dit effect toch niet significant was!
In een kleine maar groeiende kring wetenschappers echter wordt het nulpunts-veld nu wel degelijk serieus genomen, onder hen bevinden zich befaamde professoren die nu een radicaal andere kijk op onze werkelijkheid hebben ontwikkeld. Hun wetenschappelijk ontdekkingen en theorieën zijn controversieel in de ogen van de gangbare wetenschappelijke gemeenschap, behept met tunnelvisie, die vasthoudt aan het oude paradigma en nog steeds gelooft dat onze wereld uiteindelijk volledig verklaard zal worden door het mechanisch model van het universum.

Het nulpunts-veld wordt steeds populairder bij het grote publiek mede dankzij
wetenschapsjournaliste Lynn McTaggert die het boek schreef ‘The Field, the quest for the secret force of the universe’ (Het veld, de zoektocht naar de geheime kracht van het universum). Hiermee bereikte zij een grotere bewustzijnswording betreffende het nulpunts-veld dat anders misschien wel nooit bekend zou zijn geworden bij het grote publiek. Dit boek is mede zo belangrijk vanwege de beschrijving van de verbazingwekkende rol die het menselijk bewustzijn speelt in dit veld. Voor paranormale verschijnselen is er nu eindelijk een wetenschappelijke basis voor verdere studie.

Eén van de eerste bladen die uitvoerig berichte over het nulpunts-veld is Ode, een populair wetenschappelijk tijdschrift dat zowel in Nederland als in de Verenigde Staten verschijnt. Het artikel over het nulpunts-veld verscheen in de november oplage van 2003, nummer 61.

Een zee van energie

John Wheeler en Richard Feynman van de Princeton universiteit hebbenvrije energie deze nulpuntsenergie voor het eerst op waarde geschat. Zij berekenden dat een kopje nulpuntsenergie genoeg is om alle oceanen ter wereld tot het kookpunt te brengen. In tegenstelling tot wat lang gedacht werd, is materie dus niet een verdichte, maar een verdunde vorm van energie.

Maar hoe is dit nu mogelijk, we lijken te leven in een grote zee van energie en we merken er helemaal niets van? We zijn net als vissen die ondergedompeld zijn in water maar zich nooit bewust zijn van het feit dat er water om hen heen is.

Haisch en Rueda hebben, uitgaande van Hal Puthoff’s werk, hun bijdrage geleverd aan het nulpunts-veld door Newton’s beroemde traagheidswet te bewijzen. F= m * a, traagheid is het product van massa en acceleratie. Deze oude wet van Newton was een aanname, een axioma in zijn werk ‘Principia’. Maar door met het nulpunts-veld rekening te houden konden Haisch en Rueda vervolgens bewijzen dat traagheid of inertie de weerstand is die voorwerpen ondergaan wanneer ze versneld worden in het nulpunts-veld.

Het delven van de energie

vrije energiepirSinds het woord nulpuntsenergie de wereld rond gegaan is, is er een nieuwe soort goudzoekers geboren. Veel onderzoekers zijn nu op jacht naar deze nulpuntsenergie omdat we kunnen spreken van vrije energie. Het verhaal gaat dat zelfs Michael Faraday en Nicola Tesla deze toepassing van vrije energie al eerder ontdekt hadden.

Wanneer je eenmaal weet hoe je het moet aanboren, dan kun je het aftappen uit het vacuüm in een hoeveelheid die werkelijk onuitputtelijk is. Stelt u zich eens voor, uw TV thuis zonder een stroomkabel omdat het op energie werkt die rechtstreeks uit de ruimte ontvangen wordt? Kunt u zich dit voorstellen, enig idee wat het betekent? Het zou het einde betekenen voor de oliemagnaten, van energiebedrijven en de ons bekende economie. In een wereld die zwaar afhankelijk is van olie zullen veel mensen die aan de macht zijn niet blij zijn met deze nieuwe energie omdat ze hun macht en rijkdom kunnen verliezen. Zo kunt u zich voorstellen dat om deze reden alle informatie en experimenvrijeenergieten wereldwijd onderdrukt zijn geweest en dat iedere poging om informatie hieromtrent te verspreiden belachelijk werd gemaakt.

Overheden en multinationals stellen alles in het werk om onderzoeken te saboteren, te vernietigen en het is niet uitgesloten dat er mensen hiervoor vermoord werden. De angst dat enige kennis buiten het zicht en controle van belanghebbende organisaties zich onder de mensen vrijelijk zou kunnen verspreiden kan heel goed mogelijk de oorzaak zijn van het feit dat men het vrije internet nu aan banden wil leggen.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in achtergrondinformatie en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op VRIJE ENERGIE

  1. klaasv zegt:

    Deze conclusie “het feit dat men het vrije internet nu aan banden wil leggen.” snap ik niet, want niet concreet. Wie wil(len) internet aan banden leggen? Dat kan niet. Het internet wemelt van vrije energie. Dat poets je niet weg.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s