COMMUNICATIE BESCHERMING.

Grondwet gaat elektronische vormen van communicatie beschermen

Alle elektronische vormen van communicatie worden in de toekomst grondwettelijk beschermd. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim. Op deze voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Grondwet kan iedereen vanaf 1 oktober 2012 reageren via www.internetconsultatie.nl. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

De wetswijziging is een gevolg van de kabinetsreactie op een advies van de staatscommissie Grondwet. Aangezien de formulering ‘brief-en telecommunicatiegeheim’ niet meer voldoende toereikend is zal die moeten worden uitgebreid met een meer techniekonafhankelijke formulering. Zodat de bescherming die artikel 13 van de Grondwet biedt, uitgebreid wordt naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen zoals e-mail, besloten communicatie via sociale media en de opslag van persoonlijke bestanden in de ‘cloud’.

Onder het briefgeheim is het verboden om ongeopende post ‘wanneer die niet voor hem of haar bedoeld is, te openen en te lezen zonder toestemming van de persoon aan wie de brief is gericht’. Dit geldt uiteraard voor ‘handelsbekwame’ personen. Minderjarigen kunnen zich hier niet op beroepen ten aanzien van ouders of voogden. Evenmin als personen, die onder curatele staan ten op zichte van hun bewindvoerder.

De Ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie hebben het volgende laten weten:

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de reikwijdte van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim uit te breiden naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen. Het doel is met een techniekonafhankelijke formulering de bescherming van het communicatiegeheim aan te laten sluiten bij de huidige stand van zaken van de informatietechnologie en de bepaling toekomstbestendigheid te verlenen. De inhoud van de communicatie met een privé-karakter dient aldus te worden beschermd door de Grondwet, ongeacht het middel of de techniek met behulp waarvan men communiceert.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Artikel 13 Grondwet richt zich op alle burgers in Nederland omdat nagenoeg eenieder dagelijks communiceert met behulp van een communicatiemiddel. Duidelijk dient te zijn dat de inhoud van communicatie, om het even met welk communicatiemiddel deze tot stand wordt gebracht, beschermd wordt door artikel 13 Grondwet.
Daarnaast richt de regeling zich op overheidsorganisaties, zoals de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Artikel 13 Grondwet geeft aan in welke gevallen en onder welke voorwaarden inbreuken op het brief- en telecommunicatiegeheim zijn toegestaan. Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in de voor de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten relevante wetgeving.

Verwachte effecten van de regeling

Door de techniekonafhankelijke formulering van de bepaling biedt de Grondwet voortaan ook adequate bescherming tegen inzage door de overheid zonder wettelijke grondslag van de moderne communicatiemiddelen zoals e-mail en communicatie via het internet.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen tot 1 januari 2013 de gelegenheid bieden om het wetsvoorstel te reageren.”   ———————————————————————————–

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in politiek en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s