ONDERGANG MORGENLAND!

Terugkijkende in de geschiedenis heeft onze mensheid de opkomst en ondergang van verschillende beschavingen meegemaakt, doch geen enkele beschaving kwam ooit zo dichtbij de ondergang van onze planeet als onze huidige cultuur. Van beschaving is nauwelijks sprake, want onze maatschappij wordt gecontroleerd door een kleine elite machtswellustige idioten, die werkelijk op het punt staan om onze wereld te vernietigen.

Hoogste tijd om wereldwijd in te grijpen en dan komen we uit op twaalf systemen die min of meer gevaarlijk zijn voor het voortbestaan van onze beschaving. Zowat ieder systeem loopt het risico om binnenkort of binnen een paar jaar af te storten. Het gaat om economie, medicijnen, bevolking en milieu. Onvermijdelijke consequentie zal zijn dat wanneer één van die systemen vastloopt het wereldwijd voelbaar zal zijn en wij allemaal de gevolgen daarvan aan den lijve zullen ervaren. Hoe zal het zijn wanneer er als twee, drie of tien van deze systemen zouden instorten?

1) Het gebruik van fossiele brandstoffen en olieboringen.

Het nog verder aanboren van oliebronnen en de plannen om aan de noordpool olie te gaan winnen zijn onverantwoord en zouden per direct stilgelegd moeten worden. Oliemaatschappijen en hun aandeelhouders zouden onmiddellijk ter verantwoording geroepen moeten worden, desnoods aangeklaagd wegens criminele activiteiten.

Immers zij hebben uit puur winstbejag elke gezonde ontwikkeling of innovatie in de weg gestaan, zo niet gesaboteerd. Alternatieven zoals elektrische auto’s, die jarenlang bewezen een milieuvriendelijk en verantwoorde vorm van vervoer te zijn, werden met duizenden vernietigd omdat ze te goed en te gebruikersvriendelijk waren. Helaas zijn er sommige mensen die beweren dat er een “onbegrensde olievoorraad” in de Aarde zit, omdat die zichzelf voortdurend zou aanvullen. Dit idee is volkomen in strijd met wat wij weten: de Aarde is een beperkt object dat slechts een beperkte hoeveelheid materie kan bevatten. Het heeft miljoenen jaren gekost om tot de huidige hoeveelheid van fossiele brandstoffen te komen.

In plaats van tevreden te zijn met de huidige reserves en andere alternatieven in te zetten worden nog meer onverantwoorde ontginningen geforceerd. Het tijdperk van fossiele brandstoffen loopt af. De bewoners van de Aarde zullen snel een alternatieve manier moeten zien te vinden om hun steden, auto’s en bedrijvigheid in de 21ste eeuw van energie te voorzien.

Wellicht is zonne-energie waarschijnlijk óók niet de oplossing, omdat zonne-energiepanelen afhankelijk zijn van zeldzame metalen die volledig afhankelijk zijn van de Chinese mijnbouwindustrie. http://www.naturalnews.com/028160_rare_earth_metals_mining.html

Windenergie heeft ook niet gebracht wat ervan werd verwacht. En de regeringen van de wereld blijven maar doorgaan met het onderdrukken van technologieën als Koude Kernfusie, die betere perspectieven bieden. http://www.kennislink.nl/publicaties/koude-kernfusie-iets-dichterbij

Om deze vervloekte olie zijn oorlogen gevoerd en heeft het milieu zware averij opgelopen en hebben regeringen hele volken gegijzeld.

2) Onverantwoord bankieren, geld genereren versus economische systemen

Ondanks alle optimistische geluiden gelooft bijna niemand nog in een toekomst van het bancaire systeem. Met een beetje logisch denken weet je dat geld bijdrukken en schulden verhandelen tot ondergang moet leiden. Neem daarnaast nog de arrogante houding van bankiers die het publiek blijven voorliegen, terwijl regeringen oneerlijke beleggingsmaatschappijen ondersteuning verlenen. Dan is het een kwestie van aftellen wordt voordat de kunstmatige bubble wereldwijd zal knappen.

Maar wanneer dit bancaire systeem instort zal dat wereldwijd catastrofale gevolgen hebben voor de economie en regeringen zullen meegesleurd worden De hoge prijs die ze betalen voor oneerlijkheid en malversaties. Een harde les voor de rest van de wereld die meegesleurd wordt in de gevolgen. Wanneer zelfs de twaalfjarig Victoria Grant kan uitleggen hoe corrupt het bancaire systeem is, dan is het hoog tijd dat mensen wakker worden. http://youtu.be/Bx5Sc3vWefE

3) Economie gebaseerd op Massaconsumptie en wegwerpgedrag

Er is een hele generatie, misschien wel twee, opgegroeid met massa consumptie en wegwerp artikelen. Zoveel mogelijk consumeren, want dat was alleen maar goed voor de economie. De afvalberg groeide en ook hier kon je met enige logica voorspellen dat dit niet eeuwig door kon gaan.

De reclamewereld stimuleerde onverantwoordelijk koopgedrag en overtuigde iedereen ervan dat men niet zonder luxe en aparte artikelen gelukkig kon zijn. Het kon allemaal niet op. En van hoeveel spullen had u direct na aankoop al spijt omdat u tot besef kwam dat u het niet nodig had, er feitelijk na aankoop geen doel voor had of slechts één keer gebruikte.. Maar de commercie was er op gericht om mensen tot steeds meer consumeren aan te zetten, leningen af te laten sluiten voor de aanbevolen aanschaf. Ziekelijk koopgedrag dat ook niet eindeloos door kon blijven duren..

En nu betalen legio mensen al de rekening: torenhoge leningen en weinig tot geen mogelijkheid om ze af te lossen. Vanwege de hoge rentepercentages wordt een product soms wel twee tot drie keer betaald of voortijdig weer in beslag genomen door een incassobureau. Dit systeem is feitelijk al afgestort want de markt is verzadigd terwijl overal de productie stilvalt met als gevolg massaontslagen in diverse sectoren. Maar de afvalberg zijn we voorlopig nog niet kwijt..

4) Verkracht de Aarde Landbouw

De manier waarop vandaag de dag landbouw wordt bedreven is simpelweg onhoudbaar. Het is een “verkracht-de-Aarde” model dat bossen met de grond gelijk maakt om genetisch gemodificeerde sojabonen te telen waarmee fabrieksvee wordt gevoed, dat verwerkt wordt tot fabrieksvlees. Zelfs de gewassen die in de meer traditionele landbouw worden geteeld zijn afhankelijk van chemische mestsoorten, afkomstig van bronnen die uitgeput raken (fossiele brandstoffen, fosfaatmijnen, etc.). Voorts is grootschalig gebruik van chemische pesticiden, schimmelwerende middelen en de onkruidbestrijder Roundup® van Monsanto® verwoestend voor de levensvatbaarheid van de bodem en worden boerderijen van deze wereld, rivieren, stroompjes en oceanen er door vergiftigd. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.65.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=119110)

Geen landbouwgrond = geen voedsel. En landbouwgrond verdwijnt in een alarmerend tempo, dankzij de onhoudbare praktijken van de conventionele landbouw, met al haar intensieve grondbewerking, bodemvernietiging, vergiftiging en genetische modificaties (GMO’s). Je kunt je alvast afvragen waar mensen hun zaden moeten planten als de humuslaag straks dood of verdwenen is. Kortom: de huidige ontwikkelingen zijn onhoudbaar en onacceptabel. Als het instort zal de mensheid (hardhandig) leren dat uitsluitend duurzame landbouw het menselijk leven op onze planeet kan ondersteunen.

5) De massavernietiging van oceanen en agressieve overbevissing

De ecosystemen van onze oceanen zijn aan het instorten. Dit is niet zo maar een toekomstvoorspelling, dit gebeurt al op dit moment. De vergiftiging van oceanen vernietigt de koraalriffen en de weekdieren over de hele wereldbol. Tegelijkertijd behandelt de menselijke beschaving oceanen als gigantische planetaire toiletten waarin alle giftige chemicaliën van de moderne beschaving kunnen worden doorgespoeld: medicijnen, bestrijdingsmiddelen, kunstmest, zware metalen, hormoonverstorende chemicaliën, kernafval om over lekkende tankers en olieplatforms nog maar te zwijgen.

Massale vissterfte in onze oceanen wordt steeds algemener terwijl walvissen, dolfijnen en potvissen sterven op onze stranden: http://www.naturalnews.com/031645_dead_fish_Redondo_Beach.html   Vispopulaties van allerlei rassen en soorten nemen drastisch in hoeveelheid af. We beginnen de gevolgen te zien van de voortdurende vergiftiging van de oceanen.

6) Massale genetische vervuiling van de planeet door GMO’s (genetische manipulatie)

Het zal de grootste misdaad zijn van onze moderne beschaving: de wijdverbreide vervuiling van de Aarde door het gebruik van GMO’s, Genetically Modified Organisms,  (=Genetische manipulatie zie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_technologie ).

Genetisch gemanipuleerde zaden verspreiden hun aangetaste genetische code over de wereld. Het DNA van gemanipuleerde gewassen wordt nu overal aangetroffen in de grond, in ons voedsel en in watersystemen. Waar eindigt het??  Dat zweeft in het ongewisse en tegelijkertijd ook het angstaanjagende ervan: niemand heeft ooit tevoren “voor God gespeeld” met de planeet. De massa bleef zwijgen en wacht gelaten af wat er over een paar jaar (of na tientallen jaren) gebeurt. Dankzij bedrijven als Monsanto zijn WIJ het experiment, en niemand weet of dit uiteindelijk leidt tot zoiets als wereldwijde misoogsten of zelfs tot vervorming en aantasting van het natuurlijke samenspel dwars door alle ecosystemen héén.

En als genetische vervuiling problemen veroorzaakt, hoe kunnen we die vervuiling dan weer opruimen? Dat kan dus niet! Genetische vervuiling is onomkeerbaar. Als gewassen eenmaal zijn geïnfecteerd met genetisch gemanipuleerd zaad is het onmogelijk om de DNA vervuiling er weer uit te halen.

7) Wereldwijde vergiftiging door de farmaceutische industrie

Pas wanneer de grootschalige farmaceutische industrie instort zal de vervuiling van de Aarde stoppen. Op dit moment dumpen farmaceutische fabrieken in India, (die hun pillen afzetten in andere landen, waar ze onder merknamen worden verkocht), grote hoeveelheden chemicaliën in het oppervlaktewater daar: http://www.naturalnews.com/025415_water_Big_Pharma_chemicals.html

In Amerika en Canada is het water in de nabijheid van steden zwaar verontreinigd met medicijnen: http://www.naturalnews.com/025933.html Deze situatie is zo kwalijk dat de watervervuiling door de grote farmaceutische bedrijven de toekomst van het leven op onze planeet een directe gevaarlijke bedreiging vormt: http://www.naturalnews.com/029314_waterways_contamination.html  Hier kan niet snel genoeg worden ingegrepen.

8) Medicijnen en de gevestigde medische wereld

De farmaceutische industrie heeft slechts winst als uitgangspunt. Deze industrie heeft geen baat bij gezonde mensen en zal zelfs alles er aan doen om een zieke massa in stand te houden. Het monopolistisch vaststellen van prijzen, de dodelijke bijwerkingen, en het corrupte en criminele optreden van deze industrie zouden feitelijk aan een tribunaal voorgelegd moeten worden.

De grootschalige farmaceutische industrie en de chemische samenstelling van medicijnen ruïneert bedrijven, steden en landen. Geen land kan op termijn economisch overleven zolang de farmaceutische industrie haar ziekmakende uitgangspunten blijft dicteren. Uiteindelijk zullen de landen die dit willen overleven zich moeten ontdoen van die industrie en moeten teruggrijpen naar natuurlijke geneesmiddelen en gezonde voeding als preventie..

9) Aantasting & vernietiging van de natuurlijke dierlijke leefomgeving

Dat we moeten stoppen met het kappen van bomen en het terugdringen van ons regenwoud begint tot de grootste stommeling door te dringen, behalve tot bepaalde firma’s en verknipte aandeelhouders. Toch zult u ook hiertegen uw stem moeten verheffen door geldbeluste personen erop aan te spreken. Het gaat uiteindelijk om onze planeet!

Menselijk leven is afhankelijk van een gezonde evenwichtige natuur. Hoe meer dierlijk leven we vernietigen, hoe harder we daar uiteindelijk voor gestraft zullen worden. En dat is mede afhankelijk van goed onderwijs. Het is belangrijk om mensen gezonde beslissingen te leren nemen, bijvoorbeeld over het kappen van oeroude bossen. We moeten mensen die vlees eten leren om biologisch vlees te eten, in plaats van fabrieksvlees die, door megaboerderijen die dieren voederen met sojabonen, samen in dezelfde productieketen zit.

En natuurlijk moeten we mensen bewust maken van de voordelen van plantaardig voedsel, want als dit op de juiste wijze wordt bereid, kan dit voorzien in belangrijke voedingsstoffen, met een kleinere ecologische voetafdruk dan de meeste vleessoorten.

Mensen moeten bewust bezig zijn met de vraag waar hun voedsel vandaan komt, onverschillig wat ze eten. Als ze maar de juiste maatregelen nemen om de ecologische voetafdruk te verkleinen van het eten dat ze uitkiezen. De beste oplossing hiervoor is om voedsel uit je eigen regio te selecteren. Het zou kunnen zijn dat bepaalde soorten rundvlees van een plaatselijke veehouder ecologisch gezonder zijn dan geïmporteerde sappen en groentes uit verre landen. De beste manier om de dieren hun habitat te laten behouden is je eigen voedsel te verbouwen door van je siertuin een moestuin te maken. Verminder je behoefte aan eten uit de winkel, daarmee verklein je zonder twijfel je ecologische voetafdruk op de planeet.

10) De onstuitbare groei van de menselijke bevolking

De groei van de menselijke bevolking die we nu zien is volslagen ongecontroleerd en uit de hand gelopen. De verkrijgbaarheid van goedkoop voedsel, en van fossiele brandstoffen gedurende de laatste eeuw, heeft bijgedragen aan een nooit eerder vertoonde  bevolkingsexplosie waar iets tegen gedaan dient te worden.

De hoeveelheid landbouwgrond is uiteindelijk beperkt, en dat geldt ook voor de hoeveelheid water die nodig is als drinkwater en om de akkers te bevloeien. Het is veel verstandiger om duurzame levensomstandigheden aan te leren, in combinatie met een goede opvoeding en verantwoord ouderschap.

Helaas zijn de meest kinderen die vandaag de dag worden geboren niet  geboren uit stabiele, goed op het ouderschap voorbereide ouders, maar meer het onbedoelde gevolg van willekeurige geslachtsgemeenschap. Maar ook het forceren van zwangerschappen door K.I. en andere experimenten moet stoppen.

11) Het gebruik van fossiel water voor de landbouw

Overal op de wereld ontstaat gebrek aan schoon water. Het is dus onaanvaardbaar dat oliemaatschappijen en de farmaceutische industrie het o zo belangrijke grondwater nog meer vervuilen.

In de verschillende landen is dit al een zichtbaar geworden probleem maar het is tevens een wereldprobleem dat ook schade aanricht in India, China, Noord-Amerika, en in bijna elk ander land dat belangrijke hoeveelheden landbouwgewassen produceert. De landbouw is in hoge mate afhankelijk van fossiel water uit ondergrondse lagen. En hoewel  water bijvoorbeeld ook kan worden gewonnen door ontzilting is dat een erg kostbare methode om het watertekort aan te vullen. Zelfs als je voldoende ontziltingsinstallaties zou kunnen bouwen om de akkers van de wereld te bevloeien, zouden de voedselprijzen onbetaalbaar worden. http://www.naturalnews.com/031658_aquifer_depletion_Ogallala.html

12) Werk door het creëren van banen.

Werkeloosheid zal moeten worden opgelost. Er is genoeg te doen, maar er moeten banen gecreëerd worden en al het werk dat noodzakelijkerwijs verzet moet worden verdient te worden gerespecteerd en al helemaal de mensen die dat werk doen. De huidige maatschappij heeft een verkeerde houding ontwikkeld richting de aard van bepaald werk en ook de beloning daarvan. Op sommig werk wordt ten onrechte neergekeken.

Er zal altijd sprake blijven van inkomensverschillen, maar die verschillen mogen uiteindelijk alleen maar ontstaan door de mate van verantwoordelijkheid, intensiteit, werkduur en moeilijkheidsgraad. Dan is het nog niet nodig dat die verschillen zo idioot ver uit elkaar liggen zoals dat vandaag de dag gebruikelijk is.

————————————————————-

Dit zijn 12 belangrijke systemen die het voor onze Aarde onmogelijk maken om te overleven. Menselijk leven is er echter van afhankelijk. Een terechte vraag is dan ook: hoe moeten mensen overleven als deze systemen en de bronnen waarvan we afhankelijk zijn, slinken of ineenstorten?

Dat is een vraag die we ons allemaal NU DIRECT moeten stellen. De toekomst van het leven op deze planeet vereist dat wij mensen iets beters tot stand moeten brengen dan de infantiele, egoïstische en zelfvernietigende levenshouding die ons door ‘machthebbers en overheid’ wordt opgelegd.

Een geldsysteem dat gebaseerd is op schulden redt het niet. Alle fossiele brandstoffen vernietigen is de euforie van een gek. Mensen en dieren volstoppen met giftige, synthetische medicijnen is een vorm van medische krankzinnigheid. Van deze zaken zullen wij afstand moeten nemen, dan wel onze overheid ter verantwoording moeten roepen en sommeren hier onmiddellijk mee te stoppen

De vraag is: wie zal deze toestanden overleven en wie zal aanwezig zijn om vorm te geven aan de volgende generatie, die zich bescheidener en met grotere wijsheid zal moeten gedragen?

bron o.m. Earth Matters

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Maatschappelijk, politiek en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s