BEZUINIGINGEN – 2 –

In het voorgaande stuk heb ik – met het oog op de komende verkiezingen – slechts de directe kosten van onze bestuurders in grote lijnen weer gegeven. De informatie gaat uiteraard om veel meer sectoren zoals, onderwijs, de transportsector, landbouw, verkeer en waterstaat, de zorg, arbeidsmarkt, uitkeringen, subsidies, de sociale sector enz….. Maar ook over de ingewikkeldheid, ondoorzichtigheid en (on)juiste informatie, die mede van overheidswege verspreid wordt en over censuur van de meanstreammedia. In de diverse preambules wordt gesproken over vereenvoudiging en drastisch snijden in de opgesomde overbodige creaties en afsplitsingen. Het spreekt over financieel gegijzeld worden………

Het bepleit een kleinere overheid en inkrimping van de Tweede en Eerste Kamer dat moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van politici, die nu debatten zien als een verlengstuk van verkiezingscampagnes. Minder partijen maar ieder met een eigen expertise en belangenbehartiging voor de verschillende bevolkingsgroepen. Helaas zal dit ten koste gaan van kleine partijen, maar die kunnen zich verbinden met een grotere partij of er in opgaan indien ze hun inbreng en kwaliteit kunnen aantonen.

Regeerakkoorden, die absoluut haaks staan op de Eed, die een politicus moet afleggen bij zijn installatie waarbij hij feitelijk pal staat voor zijn ‘onafhankelijkheid’ om naar eer en geweten te handelen, ‘zonder last en of ruggespraak van anderen’.

Politici worden al elders omschreven als narcistisch en hun optredens een zonnekoning waardig. Er is ook al gewezen dat partijbelangen boven bestuurlijke noodzaak staat. Populariteit en charisma boven kwaliteit. Helaas ligt het buiten het zichtveld van het grote publiek in hoeverre een populaire man of vrouw ook inderdaad kwaliteit heeft en hier zou een kleine taakuitbreiding van de Kiesraad aanbeveling verdienen door in de gelegenheid te worden gesteld om kandidaten op hun merites te beoordelen en zouden politici door de Kiesraad moeten worden voorgedragen c.q. aanbevolen. Dit hoeft geenszins afbreuk te doen aan de democratie. Een doorsnee werkgever beoordeelt een sollicitant ook op zijn Curriculum Vitae, dus waarom kan een volk ook niet daartoe in de gelegenheid gesteld worden.

Dat het bedrijfsleven politici zou kunnen ‘wegkopen’, is de drogreden waarmee politici hun exorbitante inkomen en onkostenvergoedingen ‘rechtvaardigen’, maar berust feitelijk gewoon op goedkope manipulatie. Het bedrijfsleven heeft zijn belang (goed voorbereid) zwaar overdreven en niet voor niets hadden de captains of industries politici nodig om bij de politiek hun ‘belangen’ te lobbyen om zodoende ‘greep op de massa’ te krijgen. En vandaag de dag zijn de zaken omgekeerd, omdat het bedrijfsleven de politiek van hen afhankelijk heeft gemaakt en sommige politici verslaafd zijn geraakt aan ‘het goede leven’ in de vorm van snoepreisjes, exclusieve clubjes als de Rotary of Lionsclub of de Tafelronde etc, dineetjes, exclusieve happenings en het principe dat de ‘ene hand de andere wast’.

Het is een vettige, ondoorzichtige cultuur geworden met de Europese Unie en de (vaak overbodige) managerslagen in bijna alle takken van samenleving als zichtbare uitwassen. Doch de uiteindelijke rekening wordt bij de doorsnee burger en de kleine zelfstandige ondernemer gelegd. Je kunt je ook afvragen in hoeverre alle politici interessant en slim genoeg zijn om door het bedrijfsleven te worden weggekocht, maar ik zou zeggen: “Laat gaan, laat gaan….. Vooral niet tegenhouden!’ Op een gegeven moment bereikt iedere organisatie uiteindelijk zijn verzadigingspunt als het om (overbodige) managers of adviseurs gaat en kunnen ze elkaar verdringen of opvreten.

Pas wanneer het bedrijfsleven binnen ons denken weer nuchter wordt bezien, hun macht aanzienlijk wordt teruggedrongen, kunnen we het hebben over een echte vrije markt, waar vraag en aanbod tot elkaar in verhouding staan.

Waar ambachten weer een normale plaats krijgen en men bewust wordt van het feit dat ECHTE democratie niet ligt in de status of z.g. belangrijkheid, die aan bepaald werk wordt toegekend, maar in de noodzaak en bestaansrecht van dat ambacht. Dat een vuilnisman of schoonmaker net zo’n belangrijk onderdeel van onze maatschappij uitmaakt als een arts, verpleegkundige, advocaat of specialist. We moeten begrijpen dat er aan werk niet zomaar een bepaalde ‘meerwaarde’ mag worden toegekend. Verschillen in inkomens zijn alleen te rechtvaardigen wanneer het gaat om arbeidsintensiviteit, verantwoordelijkheid, benodigde inzet en tijdsduur, risico of aansprakelijkheid. Het gaat erom dat mensen weer respect voor elkaar krijgen zonder waardebepaling jegens elkaars werk, achtergrond, interesses of leefstijl.

Geselecteerde integere politici (met een goede neus voor onfris lobbywerk) en terug dringen van het bedrijfsleven tot normale proporties zou de natie een totaal ander aanzien geven om van kostenbesparing nog maar te zwijgen.

De informatie waar ik me op beroep is voor intern gebruik (maar mag vrijelijk ‘gelekt’ worden) om er mee te werken door mensen, die beseffen dat we op een cruciaal punt gekomen zijn. Maar ik kan niet ontkennen dat ik (uitgaande van de data van de totstandkoming en het moment dat ik begin verleden jaar inzage verkreeg) diverse ‘voorspellingen’ heb gelezen die nu achter elkaar plaats vinden. De crisis en de verwachten tegenstand als reactie, nu zichtbaar geworden in de vorm van o.m. Occupy. Maar ook dat er pogingen waren om controle over het internet te verkrijgen. Nog voor er maar iets bekend was omtrent SOPA en ACTA. Het gaat om de angst voor het verspreiden van informatie! Bijvoorbeeld omtrent vrije energie, dat wel eens de genadeklap voor de nutsbedrijven kan betekenen. De farmacie en hun pogingen om het gebruik, de populariteit van natuurgeneesmiddelen tegen te gaan, zo niet buiten spel te zetten, informatie die voor de burger toegankelijk is om verweer te vinden in zijn persoonlijke situatie enz,enz….. Maar vooral om onwelgevallige onthullingen;  ja, ook omtrent de Bilderberggroep. De kosten die wij voor dit eliteclubje moeten betalen in de vorm van verhoogde beveiliging, extra camera’s, beveiligd vervoer en derving van inkomsten van de hermetisch besloten hotels. Dacht u dat dit door henzelf betaald wordt?

Maar ik stuitte ook op informatie over voedselmanipulatie en chemtrails. Had ik nog nooit van gehoord, maar de verwijzingen naar en de informatie hierover logen er niet om. Vandaag de dag kan ik alleen nog maar verbaasd zijn dat dit als complottheorie wordt afgedaan. Maar het is verhelderend om een inzicht te verkrijgen in het denken van de mensen, die nog in oude structuren blijven hangen.

Toegegeven: ik ben geen mens van de cijfertjes, maar van de verhaallijn. Ik weet dat er mensen zijn die naar bladzijden vol kolommen en cijfers kunnen kijken en dan het verhaal erachter kunnen vertellen. Maar daar behoor ik niet toe. De eindbedragen, de conclusies en het spoor daarheen heb ik in grote lijnen wel kunnen volgen.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in politiek en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s