BEZUINIGINGEN

Voortkomende uit een internet-discussie liet ik weten dat er € 34.000.000.000 (vierendertig miljard) aan bezuinigingen inderdaad mogelijk zijn en ik heb gewacht met antwoorden om te bekijken of de mensen hierdoor zelf zouden gaan nadenken. 

Dit bedrag is een voorlopige raming uit een lijvig rapport, dat zich niet in een paar woorden laat samenvatten, maar langzamerhand steeds meer begint uit te lekken.

Maar laat ik bij het begin beginnen en dat is dat er cultuuromslag moet komen. Vanuit de top is er een uit de hand gelopen ‘Old Boys Network’ ontstaan. Dat hield in dat men op een zeker niveau bevriende relaties aan chique banen en bijbehorende ‘belangrijkheid’ hielp en dit netwerk kost ons, buiten onze zichtwijdte handenvol geld.

Dan heb ik het over instituten, onderzoeken, overlegorganen, topoverleg met de bijbehorende bureaucratie. Instituten die het volk een schijnzekerheid moesten geven, doch niets maar dan ook niets kunnen waarmaken. Dank zij de bijbehorende bureaucratie stonden ze zelfs oplossingen in de weg. Waardeloze onderzoeken (van het soort: “vleeseters vertonen meer hufterig gedrag dan vegetariërs’, een onderzoek waarvan naderhand bleek dat dit helemaal niet gedaan was;  ‘doen eenden aan necrofilie’ met een uitvoerig verslag over een woerd, die zijn dode partner bleef verkrachten) waar niemand op zit te wachten. Overlegorganen als modeverschijnsel, die wel tot enige opschudding hebben geleid maar verder geen toegevoegde waarde hebben. En ga zo maar door…….

Wanneer je deze laag ontmantelt en naar huis stuurt met de mededeling dat hun bestaan geen enkele draagkracht meer heeft en niet legitiem is, zou je dat moeten doen vanuit het gelijkheidsbeginsel, dus gelijk moeten stellen aan het failliet gaan van een bedrijf.

Tegelijkertijd zou je de publieke omroep per direct moeten opheffen wegens ‘besmetting’ en onzorgvuldige verslaggeving en een groep onafhankelijke journalisten en medewerkers de zendtijd moeten toewijzen. Uiteraard tegen redelijke salarissen.  Dan zou al per direct één publieke zender uit de lucht kunnen. Voor platvloers vermaak kan men terecht bij de commerciële zenders.

Geen subsidie voor de z.g. goede doelen want dat is strikt genomen geen overheidstaak, zeker niet wanneer ze de ‘topmedewerkers’ zo riant belonen.

Een tweede cultuurmisser is dat politici tegen elkaar ‘opbieden’ als het om ‘overheids-bemoeienis’ gaat of wanneer het gaat om bepaalde ‘populaire relaties’. Zie Minister Cremer richting Al Gore, milieutops en onze levensgevaarlijke spaarlampen. Of de Vogelaarswijken, geval van het paard achter de wagen spannen

Projecten die zich naderhand als regelrechte missers exposeerden, terwijl niemand daarvoor aansprakelijk gesteld werd. Gezwijge dat hier financiële genoegdoening tegenover werd verlangd of een minister naar huis gestuurd werd.  In een beschaafde samenleving hoort zoiets niet te gebeuren, zelfs niet mogelijk zijn. Door bij nieuw te ontwikkelen plannen tijdig op de rem te gaan staan kunnen de burgers verschoond worden van onnodige geldverspilling.

Overheidsgelden richting Provinciale Staten! Het moet de PS van de provincies onmogelijk gemaakt worden om aan fondsvorming te doen en miljoenen op te potten, terwijl ze de burgers en gemeenten glashard NEE durven te verkopen.

Onderzoeken en speciaal daarvoor benoemde commissies moeten drastisch worden ingeperkt en de zaken vooraf inhoudelijk op hun merites worden beoordeeld. Wat levert het op? Kan zulks ook door het ministerie van Justitie worden gedaan?

Teveel onderzoeken leveren nauwelijks nieuwe standpunten op of bieden enig perspectief. Maar menige politicus denkt met een onderzoek te kunnen scoren en ach het kost hen geen cent. De andere politici willen meeliften op een mogelijk succes.

Scheiding van Staat en bedrijfsleven. Politici maken zich dank zij deze “Old Boys Network” mentaliteit schuldig aan het bevoorrechten van de Captains of Industries, met de bijbehorende dineetjes en uitjes. Dat maakt politici bovendien afhankelijk van figuren die achter politieke beslissingen in veel gevallen feitelijk aan de touwtjes trekken, zoals de farmaceutische industrie. Er zal zeker in deze een transparanter beleid moeten komen.

Het moet afgelopen zijn met het stichten van verwarring over wie nu waar verantwoordelijk is en langs en over welke lijnen gelden naar instituten of universiteiten werden gesluisd.

Het gaat kortweg samen gevat om zuurverdiende belastinggelden van de burgers en daar moet fatsoenlijk mee omgegaan worden en er moet openheid van zaken gegeven worden.

Het volk moet gewoon dezelfde brutaliteit aan de dag leggen als de top. Het volk moet gewoon verlangen dat er een cultuuromslag komt. Openheid van zaken eisen omtrent wat wel of niet functioneert en het volk moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Nadenken over het functioneren van de politiek, het kostenplaatje en de verspilling aan overbodige luxe en ‘pamperen’ van mensen, die menen dat ze recht hebben op een voorkeursbehandeling zonder dat dit ergens op stoelt.

Als belastingbetalers moeten wij onszelf weer bezien als opdrachtgevers die het recht hebben om hun werknemers op hun wel of niet functioneren aan te spreken. Wij zullen hier onze verantwoording moeten nemen.

Alleen al met bovenstaande punten kan zo 13,8 miljard bezuinigd worden.

Aangezien ons land in een financiële malaise verkeert zullen ook nog andere maatregelen noodzakelijk zijn, zoals:

 • Politici en ambtenaren gelijkstellen aan werknemers en of burgers. Zo wordt er tenminste recht gedaan aan het gelijkheidsbeginsel.
 • Het aantal Tweede Kamerzetels terug dringen. Van 150 naar 100 zetels. Salarissen van politici voorlopig bevriezen.
 • Uitdunnen aantal topambtenaren met minstens de helft.
 • Geen wachtgeldregeling maar sollicitatieplicht voor weggestemde of wegbezuinigde politici en topambtenaren.
 • Onkostenvergoedingen drastisch terugschroeven en beter controleren. Eventueel overschrijdend gedrag beboeten. Deze onkostenpost wordt merendeels buiten de zichtwijdte van het volk gehouden maar is exorbitant hoog. Mede door ‘bijscholingen’, z.g. studiereisjes, extra vervoerskosten, telefoonkosten, videoconferenties, inrichting onderkomens, tegemoetkoming woonkosten,  representatiegelden etc…..
 • Vergaderingen en topoverleg met tenminste 1/3 verminderen.
 • Gebruik van dienstauto met chauffeur strenger reguleren.
 • Strenger controleren op voorbeeldfunctie (en gedrag) en bij overschrijding beboeten.
 • Terugdringen gebruik van externe adviseurs.
 • Controle inzet van gelden door lagere overheden zoals Provinciale Staten en elke vorm van fondsvorming verbieden. Eventueel kortingen doorvoeren.
 • Maximum stellen aan salarissen en onkostenvergoedingen lagere overheden.
 • Geen financiering meer van de Bilderberg groep.

Verdere aanbevelingen:

 • Beursbelasting invoeren om het gokken op de beurs een halt toe te roepen of voor een groot deel onaantrekkelijk te maken.
 • Herinvoering van de dienstplicht om jeugdwerkeloosheid te ondervangen en de jongeren meer structuur te bieden. Voor meisjes zou ook een dienstplicht moeten worden uitgebreid tot de zorgsector indien zij niet ‘onder de wapenen’ willen.
 • Mogelijkheid tot verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd om doorstroming op de arbeidsmarkt te bevorderen.
 • Naheffing belastingen voor bedrijven, die tot voor kort werden ‘ontzien’ en te weinig hebben betaald.

Anderhalf jaar geleden kwam een aantal initiatieven gedeeltelijk naar buiten, werd het besef uitgedragen dat het hoogste tijd werd om in te grijpen en desnoods gebeurtenissen te initiëren, die overheid en volk zouden dwingen om het tij te keren, de hoognodige veranderingen aan te brengen en de democratie opnieuw te definiëren. Deze plannen zouden in de loop van 2012 hun beslag krijgen. Toeval?

 

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in politiek en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op BEZUINIGINGEN

 1. Ad de Beer zegt:

  Een populistische benadering die meer kost dan het opbrengt en absolute armoede zal veroorzaken.

  • Dank voor je reactie Ad, maar dit is zinloze bangmakerij die de ‘overheid’ hanteert! Categorie: ‘als jullie niet vóór de Europese Grondwet stemmen, valt het licht uit, komt er oorlog etc…’ De bezuinigingsvoorstellen die ik aanhaalde leken me relevant met het oog op de verkiezingen. Maar de bezuinigingen behelzen nog veel meer: besparingen op het buitenlandbeleid, herstructureren ambassades, landbouwbeleid. de zorgsector, de nutsbedrijven, Circus Europa, de bankensector……… De Wet Openbaar Bestuur mag transparant lijken, maar is dat absoluut niet. Dat weet ik nog uit de tijd dat ik de begroting van een middelgrote gemeente bestudeerde. Heb heel wat ambtenaren af moeten sjouwen voor de jaarlijkse algemene besprekingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s