ANTWOORDEN op reacties: Indo Mythe en Indo Roots

COMMENTAAR OP DE REACTIE VAN PETER V. OP HET ARTIKEL MET ALS TITEL: INDO-MYTHE EN INDO-ROOTS

Door Ruud Toorop

(Maar feitelijk geeft het ook antwoorden op vele andere reacties, terwijl DUIDELIJKHEID juist het uitgangs- punt van Ruud Toorop was.        Gabriele)

Sociaal-Darwinisme en Peter V.

Het Sociaal-Darwinisme heeft vele karretjes moeten trekken, zoals het karretje van het Nazisme en nu ook het karretje van Peter V.

Veelvormigheid en dwalingen maakten het Sociaal-Darwinisme tot een omstreden begrip. Oorspronkelijk is het Sociaal-Darwinisme een visie op het leven als zijnde een zoektocht naar overlevingskansen voor het individu. Met de uitdrukking “Survival of the fittest” heeft Darwin ooit bedoeld te zeggen dat het schepsel, dat zich het beste aanpast aan zijn omgeving, daardoor de beste overlevingskansen heeft. Hier zijn Indo’s een mooi voorbeeld van. Indo’s hebben zich aangepast in de kolonie Nederlands Indië, in Nederland, in de USA, Canada, Australië en ga zo maar door. Zo heeft ook Peter V.  zich ook mooi aangepast aan het leven Italië. Nog een voorbeeld van een groepering, die zich overal kan aanpassen, zijn de Joden. Die kunnen overal overleven.

De nazi’s daarentegen hebben op selectieve wijze elementen uit het Sociaal-Darwinisme toegevoegd aan hun gedachtegoed, met het doel het Arische ras als superieur naar voren te halen. Dat het Arische ras  beter en meer waard zou zijn dan andere rassen, is raszuivere onzin. De visie van de Nazi’s heeft ook geen enkele wetenschappelijke basis en is ook onjuist gebleken. Helaas wordt door velen, waaronder Peter V.  het Nazisme als synoniem voor het Sociaal-Darwinisme, beschouwd. Het Nazisme heeft geleid tot de bekende desastreuze volkerenmoord. De associatie met Nazisme bracht het Sociaal-Darwinisme sterk in diskrediet. Mijn advies is dus: Verwar Nazisme niet met Sociaal-Darwinisme.

In mijn verhaal met als titel: Indo-mythe en Indo-roots zeg ik ook dat het eigenlijk  een fictie een verzinsel is dat het Blanken-uiterlijk, de Blanken-gezichtskenmerken en de Blanken-huid superieur zouden zijn.

Gemengd bloed en Peter V.

In het Sociaal-Darwinisme en het Nazisme wordt niet gerept over gemengd bloed, dat is een verzinsel van Peter V. zelf. In het Nazisme wordt wel gesproken over het zuiver houden van het blanke ras. Dat is dus wat anders dan het mengen van bloed. Er zijn ook mensen, die te maken hebben met vele vooroordelen over het begrip gemengd bloed en een obsessie hebben van: the mixture of blood.

Ooit zei een blanke leraar Geschiedenis tijdens een les op de middelbare school in de klas waarin ik zat, dat wij in Nederland heel blij moesten zijn, dat er vele Niet-blanken uit de Koloniën naar Nederland zijn gekomen, want hierdoor zou de bevolking alleen maar sterker worden. Die uitspraak is mij steeds bijgebleven. Ik zie in die uitspraak een belangrijke ondersteuning van  “Survival of the fittest” uit het oorspronkelijke Sociaal-Darwinisme.

Park, een befaamd socioloog, schreef in 1928, dat de mens van gemengd bloed, door zijn moeilijk sociale spagaatpositie, intelligenter en ambitieuzer is dan iemand van puur bloed. Gezien de tijdgeest, vind ik dat heel opmerkelijk. Het gebruik van het begrip “gemengd bloed” is inmiddels, ten opzicht van vroeger, gemeengoed geworden. Het wordt ook in een positieve betekenis gebruikt, dus anders dan door Peter V. wordt gevoeld. Kijk hiervoor onder andere op:

Wilhelmus van Nassaue, ben ik van gemengd bloed | Indisch 3.0  http://www.indisch3.nl/…/wilhelmus-van-nassaue-ben-ik-van-gemengd-blo

3 juli 2010 – Wilhelmus van Nassaue, ben ik van gemengd bloed. Posted by Ed Caffin | 17 comments · Tweet · Share · Email · Sharebar · Tweet · Share ..

Gemengd Bloed

http://www.guitarfestivalzwolle.nl/index.php?option=com…id…  www.guitarfestivalzwolle.nl

30 maart 2010 – Home Programma Festival 2010 Gemengd bloed Dit concert heeft alles te maken met ons thema van dit jaar: gemengd bloed.

Het gym – Karin Amatmoekrim | Literair Nederland

http://www.literairnederland.nl/ 2011/09/28/ www.het-gym-karin-amatmoekrim/

2 dagen geleden – Ze gaat als enige uit haar klas naar het zelfstandig gymnasium. Daardoor komt ze terecht in een wereld die heel andere regels volgt dan

In de uitzending van Pauw en Witteman van vrijdag 30 september 2011, was Karin Amatmoekrim, een 30-jarige Javaanse Surinaamse met een Nederlands paspoort, gast.

Zij heeft een autobiografische roman geschreven, met als titel: Het Gym., dat gaat over kleur, etniciteit, culturele achtergrond van een bruin meisje uit een achterstandswijk uit het IJmuiden dat naar het Gymnasium gaat van het, voor haar bekakte, Ichthus College, in Driehuis. Zij voelt zich daar gediscrimineerd. Dus hoezo: “geborneerdheid  met kleur (typisch van de koloniale Indische maatschappij)”.

Misschien moeten wij voor Peter V. weer teruggaan naar de oude aanduiding voor gemengdbloedigen, die door de Portugezen, de eerste kolonialen in Zuidoost Azië, in 1400 al werd gebruikt, te weten, Mestico. Indo’s werden destijds bij hun ontstaan door hun Portugese vaders Mestico genoemd. De aanduiding Mestico [Spaans: mestizo, Portugees: mestico, Frans: métis, Engels: mestee en Nederlands: Mesties], is de aanwijzing in bredere zin voor iemand van gemengd bloed. Het woord is afgeleid van mixtus, dat ook weer is afgeleid van het Latijnse miscere, dat mengen betekent. Er werd ook gesproken over een Mestco-cultuur of Mestico-samenleving.

Overal waar de Portugezen zijn geweest, zoals Brazilië, Afrika en Azië, hebben zij voor hun gemengd-bloedige nazaten het woord Mestico gebruikt. In heel Zuid Amerika en in het bijzonder in Brazilië en haar hoofdstad Rio de Janeiro is daar een bloeiende Mestco-cultuur. Als Mediterrane inwoner, zou het kunnen zijn, dat Peter van den Broek minder moeite zou kunnen hebben met de aanduiding Mestico voor Gemengdbloedigen.

Kleur[ling] en Peter V.

Als Peter V, met geborneerdheid de bedoeling heeft te zeggen, dat het iemand is met beperkte beginselen, met een beperkt begrip en dom en kleingeestig is, dan denk ik dat hij  met zichzelf  aan het spiegelen is. Want, dat kleur als onderdeel van de etniciteit een hot issue is, dat kun je zien door te googlen, met als zoekopdracht: “gekleurde Nederlander”. Kijk hiervoor onder andere op:

De veelkleurige wijsheid van God De zegen van de omgekeerde

jaap-haasnoot.nl/wp…//De-veelkleurige-kerk-Jaap-Haasnoot.pdf

Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat – Snelle weergave
Zou de kerk in Nederland er over tien, twintig, vijftig jaar zó uit kunnen zien? Kleine gemeenschappen van blanke én anders gekleurde Nederlanders die zich

NTR | De Slavernij » Research   http://www.deslavernij.ntr.nl/category/research/

Hij vertelt hoe lastig het soms is om als gekleurde Nederlander je plek te vinden in dit land. “Je bent toch anders. Je hebt andere voorouders, een andere cultuur

MrSolo5000’s Channel – YouTube  http://www.youtube.com/user/MrSolo5000In cache

more “iedere gekleurde Nederlander WEET dat dit waar is, hoe hoog je opleiding ook is, wat voor diploma’s je hebt, hoe NL je ook opgevoed bent.

Peter V. heeft mijns inziens alleen maar in zijn eigen wereldje rondgekeken. Over afficheren gesproken oftewel in gewoon Nederlands ergens mee te koop lopen, dat zal een Indo niet zo gauw doen, dat durven de meeste Indo’s niet, daar hebben nog teveel Indo’s een valse schaamte voor. Zeker niet als het om hun Indo-identiteit zou gaan, want dan zouden ze te bruin en niet blank genoeg overkomen; wat een hinderlijke tic is uit de koloniale periode.. Hoewel…

Als Peter V. lid zou zijn van de Indogroep Hyves, zou hij met eigen ogen kunnen zien, dat vele Indo’s, zich afficheren, door het mengpercentages van hun etniciteit bekend te maken. Ambonezen, Molukkers, Friezen, Limburgers, Marokkanen, Turken afficheren zich eerst vanuit hun etniciteit en dan pas zeggen ze dat Nederlander zijn. Dat zou ook mijns inziens voor Indo’s moeten gelden, dus ook voor Peter V.. Indo’s, die zich in eerste instantie afficheren als Nederlander, hebben een tic uit de koloniale periode overgehouden, want in die periode moest je vooral zo Nederlands [=blank] mogelijk zijn om voor vol te worden aangezien. Natuurlijk geloven de Italianen niet, dat grond van zijn bruine ogen, dat hij Nederlander is, want die zijn toch blank, denken ze. Beter zou Peter gezegd kunnen hebben, dat hij een Mestico uit Indonesia is met een Nederlands paspoort. Dat zou in ieder geval het Indoisme goed hebben gedaan.

In mijn beroepsmatig leven als organisatieadviseur [ tot in het jaar 2000] kwam ik op vele kantoren van de Overheid en Semioverheid. Daar sprak ik ook met veel Indo’s in de lagere rangen. Die voelden nog vaak dat ze achtergesteld werden ten opzichte van hun blanke collega’s. Ik had zowel op de lagere school, de middelbare school, tijdens mijn studie en mijn beroepsmatig leven geen last van achterstelling of discriminatie. Misschien had ik net als Peter V. geluk, maar vele Indo’s dus niet.

De vrije keuze/wil en Peter V.

In het algemeen, gaat men ervan uit, dat ieder mens, is geboren met de vrije keus en de vrije wil in het pakket, om controle uit te kunnen oefenen over zijn daden en beslissingen.  Maar volgens neuroprofessor Victor Lamme bestaat de vrije keuze/wil niet, dus: wie is nu eigenlijk de baas in zijn hersenpan. Want wanneer ben je vrij in je keuze? Wie en wat beïnvloeden je keus. De vrije keus kan ook belemmerd worden of geblokkeerd zijn.

Voor nog teveel gold en geldt, dat het gemakkelijker is gezegd: “Iedereen heeft een vrije keus”, dan gedaan. Ik theorie klopt het, maar in de praktijk werden vele Indo’s gestigmatiseerd en hadden ze geen keus. Als iemand zichzelf en/of door zijn opvoeder en/of door zijn omgeving, kort en klein is gehouden over zijn identiteit, etniciteit en culturele achtergrond en men zich zoveel mogelijk als een Blanke moet voordoen, in plaats van fier te zijn op je gekleurdheid en je gemengd-bloedig-heid, dan heb je hulp nodig om anders te leren denken en voelen. Daar gaat mijn artikel met als titel Indo-mythe en Indo-roots over. Het is als eyeopener bedoeld.

In de Italiaanse kringen waarin Peter V. verkeert, is hij kennelijke de enige Indo en zal hij hoogst waarschijnlijk door zijn omgeving als curiositeit worden gezien. Hij is daar de held, de gevierde figuur. Peter V. en ik en gelukkig ook velen met ons zijn in een goed milieu opgegroeid, hebben op goede scholen gezeten en hebben schoolmaatjes, vrienden, collega’s en medestudenten gehad, die ons niet hebben lastig gevallen met discriminatie. Maar er zijn wel Indo’s, die wel last hadden van discriminatie en daar heb ik primair mijn verhaal voor gemaakt en secundair voor mensen zoals die in  het begin van deze alinea zijn genoemd, die zouden de anderen, die nog in het keurslijf zitten, kunnen helpen.

Mensen als hij en ik en gelukkig vele andere Indo’s met ons, kunnen daarom ook makkelijk woorden in de mond nemen als: vrije keus, citoyen, citizen en flauwekul. Maar er zijn ook nog andere Indo’s, die wij een handje moeten helpen om deze woorden even makkelijk als wij in de mond te kunnen nemen. Wat ik heb bedoeld met mijn artikel is dat er nog talloze, capabele doch bange, Indo’s zijn, die zich niet hebben kunnen ontworstelen aan en slachtoffer zijn gebleven van de Indo-mythe. In de koloniale samenleving was het uiterlijk, met name een Blanken-uiterlijk, bepalend voor iemands sociale positie en dat is kennelijk voor deze groep Indo’s nog steeds zo.

Op een bijeenkomst, of bij een ontmoeting, waarbij men elkaar nog niet kent, is het een teken van wellevendheid, om zichzelf voor te stellen en te vertellen, wie men is en wat men doet. Een Fries, een Limburger, een Marokkaan, die in Italië zegt dat hij een Nederlands paspoort heeft, zal het ook moeten  uitleggen. Zo vreemd is het niet dat Peter V. iets uit te leggen heeft en misschien nog iets meer.

Helaas is het niet anders, Indo’s moeten altijd uitleggen, hoe de vork in steel steek als het over hun afkomst gaat. De crux zit ‘m in het gemengdzijn. Dat gemengdzijn, daar moeten wij durven voor uit te komen, daar moeten wij juist trots op zijn. In Italië zou Peter V.  kunnen zeggen: I am a Mestico from Indonesia and I am proud of it and besides I have a Dutch passport.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Maatschappelijk, Ontmoetingen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op ANTWOORDEN op reacties: Indo Mythe en Indo Roots

 1. CJ Lentze zegt:

  Ik ben via indisch4ever op deze site gekomen, meneer Toorop, en ik zie in dit artikel en het vorige over Indo-mythe en Indo-roots het woord ‘moeten’ verschijnen. In het bovenste artikel bijvoorbeeld, waar gezegd wordt dat Indo’s zich ‘zoals Limburgers, Friezen, Marokkanen, Turken zouden MOETEN afficheren als de eigen etniciteit, en daarna pas als Nederlander’, en dat we trots MOETEN zijn op onze gemengdheid.

  Wat betreft dat afficheren, te koop lopen met, het Indo-zijn… Zich eerst profileren als Indo en dan pas als Nederlander… Je kunt je ook beide voelen in dezelfde mate. Indo als etniciteit, Nederlander als nationaliteit; of beter nog: Indo omdat je gemengd bent, Nederlander omdat velen van ons ook Nederlands bloed hebben, en daarnaast Aziaat (Javaan, Balinees, Chinees, etc) vanwege onze Oosterse heritage.
  Voor mezelf kan ik zeggen dat ik nóch mijn etniciteit nóch mijn nationaliteit beschouw als de belangrijkste elementen van mijn persoon. Als ik me dan al moet profileren als iets of iemand, dan zou ik zeggen: ik ben op de eerste plaats een nerd, een amateur-bioloog en natuurliefhebber, en een tekenaar. Indo zijn is voor mij zeker belangrijk, het stroomt door m’n aderen en door m’n opvoeding heen; maar vergeleken bij interesses en persoonlijke karaktereigenschappen is het toch secundair, meer achtergrond.
  Zo bestaan er toch ook mensen die zichzelf zien als katholiek eerst, daarna pas Indo; of Amsterdammer eerst, daarna pas Indo; voetballer eerst, daarna pas Indo. En ook zat mensen die zich in de essentie van hun persoon, vóór alles Indo voelen.

  In het licht van de huidige discussies over de multiculturele samenleving in Nederland -een discussie waarvan ik weet dat meneer Van den Broek zich erover verbaast- zou je het ook kunnen omdraaien en zeggen dat het iets positiefs, wenselijks is dat het merendeel van de Indo’s in NL zich ziet als Nederlander, waar grotere groepen Marokkanen, Antillianen, Turken dit minder voelen. Wat niet wegneemt dat velen zich zeker Nederlander voelen, zie de speech van Nasrdin Dchar, acteur en winnaar van een Gouden Kalf; voelt zich Nederlander, Marokkaan, moslim, tegelijkertijd, zonder dat het elkaar tegenspreekt. Voelde iedereen zich maar zo prettig om dat te zeggen, ja? In Amerika zouden 3e-generatie Indo’s, Marokkanen, Antillianen niet eens zo worden genoemd- zij zouden daar ‘2e-generatie Amerikanen’ heten. Zie je het onderscheid?

  Ik ben een mavist, een schoonmaker en een productiemedewerker. Ik ken het gym en de uni niet. Voel me toch niet achtergesteld t.o.v. wie dan ook vanwege mijn kleur, en heb in mijn schooltijd en onder mijn collega’s vrijwel alleen maar prettige omgang gehad. Zo gauw ik iemand tegenkom die iets rots te zeggen heeft over mijn kleur, of me een vieze blik geeft, dan is het klaar- met die persoon hoef ik niet om te gaan. Ik kies voor omgang met de 9 uit de 10 die een mens níet op kleur beoordelen. Ik denk dat veel ook te maken heeft met zelfrespect: respecteer je jezelf genoeg om te kunnen zeggen ‘Hé, ik heb een exotische achtergrond, en da’s helemaal niet erg! Leuk juist!’, respecteer je jezelf genoeg om je niks aan te trekken van iemand die daar wel een probleem mee heeft?

  In Peter van den Broek zie ik juist iemand die vrij relaxed met z’n Indische achtergrond omgaat. Ik kan heus geloven dat er self-loathing Indo’s rondlopen die willen verdoezelen dat ze Oosters bloed hebben en die als volbloed blank willen overkomen- maar dat kun je niet doortrekken naar elke Indo die zegt dat hij of zij zich op-en-top Nederlander voelt. Of Indo’s bij wie Indische cultuurelementen grotendeels verdwenen zijn en Aziatische trekken moeilijker te zien zijn, en zeggen dat ze ‘eigenlijk heel Hollands zijn opgevoed’. Da’s niet zo heel raar, voor mensen die in Nederland opgroeien.

 2. Tiny zegt:

  Ik ben een mavist, een schoonmaker en een productiemedewerker. Ik ken het gym en de uni niet. Voel me toch niet achtergesteld t.o.v. wie dan ook vanwege mijn kleur, en heb in mijn schooltijd en onder mijn collega’s vrijwel alleen maar prettige omgang gehad. Zo gauw ik iemand tegenkom die iets rots te zeggen heeft over mijn kleur, of me een vieze blik geeft, dan is het klaar- met die persoon hoef ik niet om te gaan.

  Zo bekijk ook ik dit geheel!..
  En ik denk dat het heel goed zou zijn als onze gehele multi culturele samenleving zich hiervan bewust zou zijn en trots zou zijn op kleur ,achtergrond en afkomst!..Chapeau voor deze mooie reactie!

 3. Dripable.com zegt:

  This post couldnt be more correct.

 4. Peter van den Broek zegt:

  Ik zou maar wat lezen in het Duits over Rassenschande en gemischtes Blut, maar dan wel http://www.google.de gebruiken. Interessant daarbij zijn ook de Neurenberg Rassenwetten van 1936 . En dat het Sociaal darwinisme met het Nationaalsocialisme wordt verbonden is mijn schuld niet

  In Indokringen wordt vaak het woord Gemengdbloedigen gebruikt in een opmerkelijke positieve betekenis, daarbiij wordt gemakshalve vergeten dat het woord, dat in wezen rassistisch is, in de koloniale tijd de inferioriteit van de Indo’s benadrukte. Zodoende wordt op deze manier de discriminatie in die koloniale tijd goedgepraat. In wezen bestaat gemengd bloed als element niet, dus wat wordt er gemengd.
  Indo’s dienen beter op te letten over wat ze praten en wat ze napraten

  In Indokringen wordt vaak gesproken hoeveel % Nederlands of ander Europees volk men is , vooral allerschattigs door Indo 3.0 Ik heb nooit gehoord hoeveel Indonesisch/inlands, dus inferieure bloed men heeft. Mijn Oma van moederszijde is inlandse, het blanke, dus Nederlandse element van vaderszijde komt tot in de 4de/5de generatie niet voor: ik ben welhaast een volbloed indo, dus wat is daar mee, is Indo een rassistische term?.. Dat typische Indische %gezelschapsspel geeft weer eens aan het inferioriteitscomplex van de Indo. En iedereen praat mekaar weer eens na.
  Indo’s dienen beter op te letten over wat ze praten als een kip zonder kop.

  En Indozijn, mijn zoon zegt dat dat mijn probleem is
  Op mijn Indozijn ben ik in Nederland nooit aangesproken, alhoewel ik toch duidelijk Indo uitzie. Daarentegen wel in het buitenland, maar dat leg ik toch iets anders uit dan bovenstaand. Ik leg de nadruk op het anderszijn en zeg het in het Italiaans.
  Mijn zoon (dubbele nationaliteit) leg ook niet de nadruk op dat gemengdzijn, zijn moeder is Italiaans en vader is Nederlander, hij praat niet over mixed, hij praat niet in rassistische termen?, Bij de schrijfster van het artikel komt weer dat bloed naar boven drijven, maar zijn bloed is hetzelfde als dat van mij.
  In het artikel komt weer dat inferioriteitscomplex van de Indo naar boven drijven, de schrijver van het stuk heeft daar schijnbaar ook last van, ik ril al van het woord mengpercentage!!!!). Een Iraanse vriend vroeg mij of we het over hondjes hebben; volbloed, halfbloed, bastaard etc.
  Indo’s dienen beter op te letten over wat ze praten als een kip zonder kop.

  En over aanpassen gesproken, dat heeft mijn vader al voor mij gedaan , dus in Italie hoef ik mij niet meer aan te passen. Met buitenlanders, ook Nederlanders hier in Italie praat ik er eigenlijk weinig tot niet over. Ik vind mezelf weinig aangepast in Italie, vooral mijn Italiaanse grammatica is heel slecht alhoewel mijn vrouw lerares is. Behoort dat aanpassen ook tot het indo-complex in Nederland.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s