Nieuw, Neo, New age

Ineens kwam er iets nieuws, dat zich als een olievlek verspreidde en het heette: new age-beweging. Bij nader inzien de verzamelnaam voor een groot aantal groeperingen en richtingen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij een alternatief willen bieden voor het rationalistische en materialistische mens- en wereldbeeld zoals voorheen gangbaar is in de moderne westerse natuur-, medische en sociale wetenschappen
met name biologie, psychologie en pedagogie en in de traditionele religieuze instituties en de gangbare kunstzinnige praktijk.

 De new age-beweging doet dit door de eenheid van mens, natuur en kosmos te benadrukken en kent een grote betekenis toe aan intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. Symbool van new age is de regenboog, die de verbinding van de mens met kosmische
energieën aangeeft.

1. Verschillende theorieën

In de new age vloeien ideeën en opvattingen van een aantal stromingen uit het recente verleden samen, zoals.:

 • de ecologische beweging;
 • de oudere esoterische en occulte stromingen;
 • de alternatieve subcultuur, ontstaan in de jaren zestig;
 • de oosterse religies, zoals hindoeïsme en boeddhisme,
 • de Indiaanse en Siberische sjamanencultus;
 • bepaalde stromingen in de humanistische psychologie (o.a. F. Perls, A. Maslow, R. Assagioli);
 • spiritualiteit speciaal voor vrouwen, zoals heksen & covens binnen de Wicca .

Aan het eind van de jaren zestig van de 20ste e euw vloeiden deze richtingen min of meer samen en trad een wederzijdse herkenning op. De Amerikaanse schrijfster Marilyn Ferguson interpreteerde in The Aquarian conspiracy (’80) al deze stromingen als uitingen van een nieuw tijdperk: new age.

2. Centrale begrippen

 • Volgens de astrologie komt de aarde in het jaar 2000 in het dierenriemteken Waterman, waarmee een nieuw tijdperk begint, het aquariustijdperk, met mogelijkheden voor de
  ontwikkeling van een nieuw menselijk bewustzijn, dat niet dualistisch, maar holistisch, heelmakend  te werk gaat en fundamenteel identiek is met het kosmisch bewustzijn of de goddelijke energie.
 • Teneinde deel uit te kunnen maken van deze bewustwording, dient de mens aandacht te krijgen voor de spiritualiteit van het leven, dwz. voor de geestelijke dimensies van zijn bestaan, de aarde en de kosmos. Dit nieuwe bewustzijn, waarin een grote plaats is ingeruimd voor gevoel en intuïtie, kan de mens zichzelf ontwikkelen in een proces van bewustzijnsverandering en bewustzijnsverruiming door middel van allerlei, vaak aan oosterse religies ontleende, meditatie technieken.
 • Hierdoor komt de afzonderlijke mens en uiteindelijk de gehele mensheid tot zelfverwerkelijking, die bestaat uit de eenheid met de ‘bron van het bestaan’. In deze visie wordt de mens gezien als zich bevindend in een evolutionair proces, waarbij hij zich, al of niet in meer levens (reïncarnatie), ontwikkelt naar hogere niveaus.
 • Belangrijk voor dit hele proces is de paradigmaverandering, dwz. de verandering van het gemeenschappelijke denkpatroon, met name in het natuurwetenschap-pelijk denken. Deze verandering is volgens vele new-age-aanhangers al voor bereid door de ontdekkingen van Albert Einstein en Niels Bohr.
 • In veel new-age-theorieën wordt de werkelijkheid gezien als bestaand uit de
  complementaire delen, gesymboliseerd in het Chinese teken yin en yang:
  het goede is niet mogelijk zonder het kwade, het mannelijke niet zonder het
  vrouwelijke. De erkenning van dit feit zal tot grotere harmonie leiden.

3. Toepassingen

Op het gebied van de natuurwetenschap ziet men een bezielende kracht die de kosmos draagt en inspireert en maakt dat het leven evolueert zoals beschreven door R. Sheldrake met zijn ‘morfogenetische velden, K. Pribam met zijn ‘holografische theorie’ van de hersenen en I. Prigogyne over het zelforganiserende karakter van het
universum.

Op het gebied van de ecologie bevinden zich vele stromingen. Men ziet alles als bezield, als sacraal en in een groei- en ontwikkelingsproces begrepen. Men kent natuurwezens (in de antroposofie) of deva’s (volgens de Findhorn Foundation) en andere actieve krachten.

Op het gebied van de gezondheidszorg passen vele alternatieve geneeswijzen in dit beeld. Geneeswijzen die uitgaan van

 • de harmonie zoals acupunctuur, homeopathie, antroposofische geneeskunde, macrobiotiek, ayurveda, natuurgeneeswijze,
 • van de krachten die inherent zijn aan delen van de kosmos (de kracht van planten, stenen, kruiden of omgevingen, zoals bij Mellie Uyldert)
 • of van de bijzondere genezende begaafdheid die mensen hebben verkregen (magnetisme, iriscopie, aura- en chakra-reading).
 • Ook zijn er geneesmethoden die uitgaan van bovennatuurlijke krachten, zoals ‘spiritueel genezen’.
 • In dit verband moeten ook de vele therapieën genoemd worden die de mens een betere gezondheid trachten te geven, zoals
 1. Erhard Seminary Training (EST),
 2. Alexandertechniek,
 3. rolfing, bio-energetica,
 4. Silva mind control,
 5. rebirthing,
 6. psychosynthese (van R. Assagioli),
 7. oki-do-yoga,
 8. Neo Linguistic Programming (NLP)
 9. Gurdjieff-trainingen.         E.a…………

4.  Religieuze ideeën

 • Op het terrein van de religie benadrukt men de fundamentele eenheid van alle godsdienst.
 • Ook propageert men een nieuwe visie op God (als goddelijke kracht of energie), de mens (als deel uitmakend van deze goddelijke energie,
 • het kwade (niet als zonde te kwalificeren, maar als niet-verlicht zijn), veroorzaakt door persoonlijk Karma dat via reïncarnatie moet worden gesublimeerd;
 • de wereld (niet geschapen, maar een emanatie uit ’t goddelijke) en de verlossing niet door kracht van buiten, maar door de mogelijkheid van zelfverwerkelijking. Voor de verwerkelijking van dit doel gebruikt men vele oosterse technieken:
  transcendente meditatie, tai-chi, zen, yoga, e.a.

Binnen de christelijke kerken wordt verschillend gedacht over new age. Er is een stroming (K. Douven e.a.) die bepleit elementen (bijv. reïncarnatie) op te nemen in het christelijk
denken. Anderen zien new age als een manifestatie van duivelse machten. Officiële kerkelijke uitspraken zijn er niet.

5. Muziek en onderwijs

Er is een specifieke new-age-muziek ontstaan, waarin de nadruk ligt op de eenheid en de harmonie, waarin als dragende ondergrond steeds de continuïteit hoorbaar wordt.

In het onderwijs wordt gepleit voor andere wijzen van opvoeden, meer in harmonie en volgens de begaafdheden en aanleg van de kinderen.

Op het paranormale gebied wil men, in afwijking van het klassieke spiritisme, waarbij men in een seance via een medium contact legt met overledenen, trachten direct in
contact te komen met wezens of engelen vanuit de andere wereld (via ‘channeling‘).

Ook is er een grote belangstelling voor magie en levensduiding (astrologie, piramidologie, tarotkaarten en pendelen).

New Age heeft ontegenzeggelijk ons wereldbeeld veranderd en na de eerste golven van vernieuwingen heeft ‘het nieuwe denken’ zijn draai gevonden en in velerlei opzicht zich positief ontwikkeld. Als tegenhanger manifesteerde zich toenemend materialisme, de ongebreidelde consumptie maatschappij, uitputting van onze grondstoffen, vernietiging van natuurgebieden en massamedia, waardoor de individuele mens steeds minder sociaal werd.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in achtergrondinformatie, Maatschappelijk en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s