HOOGBEGAAFDHEID

HINT is een vereniging die de belangen van hoogbegaafde kinderen behartigt in onderwijs en ontwikkeling. Via HINT Nederland en Koepel Hoogbegaafdheid wordt invloed uitgeoefend op wetenschap en landelijke politiek.

HINT Nederland is een federatie van verschillende regionale HINT verenigingen.
In 1994 werden de eerste lokale HINT verenigingen opgericht door verontruste
ouders van hoogbegaafde kinderen die zagen dat er ondanks veel gepraat, weinig
gedaan werd voor de positie van het hoogbegaafde kind.

Hoogbegaafdheid is wat meer in de schijnwerpers komen te staan. Toch heeft de gemiddelde Nederlander moeite met het begrip en het woord  hoogbegaafdheid.
Zelfs ouders van zulke kinderen krijgen het woord nauwelijks over de lippen.
Nederland is rigide op dit gebied en de overheersende mening: “Doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg!” is nog steeds doorslaggevend.

Het Platform Hoogbegaafden (destijds ingesteld door het ministerie van onderwijs) is inmiddels opgeheven: niet vanwege de overbodigheid maar vanwege de onbeheersbaar-heid. Door het toelaten van allerlei disciplines binnen dit platform is het te groot
geworden waarna de “zeepbel” vanzelf klapte. Hint heeft nooit deel uitgemaakt van het Platform.

Er is nog steeds veel werk te verzetten door verenigingen als Hint. Door het erkennen dat er wel degelijk problemen zijn met hoogbegaafden in de maatschappij, kunnen deze mensen ook geholpen worden, al zou het natuurlijk gemakkelijker zijn als er een algemene erkenning van de problematiek zou komen.

Het is echter noodzaak, dat hoogbegaafdheid al in een vroeg stadium wordt onderkend. De consultatiearts moet reeds op de hoogte zijn, want de problemen dienen zich al heel vroeg aan. Bij niet tijdige onderkenning treden al jong onherstelbare beschadigingen op.

Hoogbegaafdheid vraagt om begrip van de omgeving, om tegemoetkoming aan de behoefte met rust gelaten te worden en om begrip voor ‘onbegrijpelijke’ oplossingen. Zonder deze speciale aanpak kunnen hoogbegaafde kinderen in een sociaal en/ of emotioneel isolement terecht komen. Wanneer een 6-jarige tegen de ouders zegt: “Was ik maar dood”, dan is het eigenlijk al te laat, dan heeft reeds ernstige beschadiging plaats gevonden.

De belangrijkste activiteit van HINT manifesteert zich in het “zorgteam“. Dit team van mensen heeft door jarenlange ervaring een enorme kennis en kunde opgebouwd op het gebied van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Ook hebben ze een uitgebreid netwerk in het onderwijs en onder professionele begeleiders van kinderen.

Typische activiteiten van het zorgteam zijn:

 • Het helpen van ouders in hun zoektocht naar oplossingen voor hun kind.
 • Gesprekken met scholen en andere begeleiders of het geven van specifieke informatie.
 • Het actief benaderen en informeren van professionele begeleiders van kinderen,
 • onderwijsgevenden en toekomstige onderwijsgevenden via PABO’s,
 • kruisverenigingen, artsenorganisaties, GG&GD etc.

Hoogbegaafdheid moet bespreekbaar en uit de taboesfeer gehaald worden. HINT heeft veel baanbrekend werk verricht door veel te praten en daardoor onder meer te voorkomen dat er ‘vechtsituaties’ ontstaan tussen ouders en leerkrachten. Het zorgteam wijst erop dat het om een totaalbeeld gaat: psyche – lichaam – opnamevermogen.

hoogbegaafden hanteren geen vaststaande methodieken om tot de oplossingen van vraagstukken te komen. Alleen het eindresultaat telt. Vroeger lag dit in het algemeen onderwijs wat makkelijker dan vandaag de dag. Nu ligt het accent op de methodiek, hoe komt het kind aan zijn antwoord. Hoogbegaafden stevenen met zevenmijlslaarzen op een antwoord af en bekommeren zich hoegenaamd niet om de wijze waarop. Hebben dan ook geen zin dit uit te leggen of te verklaren. Zo ontstaan spanningen en irritaties tussen
leerkrachten en hoogbegaafde pupillen. Daarbij heeft men de neiging om de schuld bij het kind te leggen, want die vertoont immers afwijkend gedrag.

Daarbij vergeet men, dat informatie veel beter toegankelijk is (internet – encyclopedie -documentaires op de TV enz.) en onderschat men de honger naar kennis van deze kinderen, benevens het ontplooien van allerhande –vaak onvoorziene- eigen initiatieven.

Ook hun ouders zijn gedwongen zich aan te passen aan het ‘anders zijn’ van hun kinderen want er wordt veel meer van hun geëist. “Het zijn kinderen in het kwadraat. 1 hoogbegaafd kind is 4-voudig arbeidsintensief”.

Er komt heel veel op de ouders neer, want het onderwijs kan dit momenteel onvoldoende opvangen. Er is op dit gebied ontegenzeggelijk een gemis in opleiding. Bovendien werd een hoop onmogelijk door de toenemende bezuinigingen. Leerkrachten moeten met weinig middelen steeds meer doen en dat gaat onherroepelijk ten koste van de kwaliteit.

Bovendien koos de politiek steeds meer ervoor om het accent te leggen op het ‘kansarme’ kind en daardoor werden hoogbegaafde kinderen evenredig te kort gedaan!

Er moet ook veel weerstand overwonnen worden richting hoogbegaafden, omdat ze sociaal en qua abstract denken minstens drie jaar voorliggen. Ze beschikken over een groot aan- en invoelingsvermogen. Ze kunnen alleen vriendschappen sluiten met gelijkgestemden, die op gelijke golflengte zitten. Anders blijft het voor hen aanpassen, aanpassen en nog eens aanpassen. Ze moeten steeds weer terug naar halverwege de ladder. De omgeving
beseft te weinig dat dit voor deze kinderen op den duur een onmogelijke opgave is en dat deze kinderen daardoor ongelooflijk vereenzamen, terwijl de situatie zo intensief en emotioneel beladen is, dat hun ouders daarin meegesleept worden.

HINT organiseert daarom voor de ouders van hoogbegaafde kinderen contactavonden en oudercursussen. Voor de kinderen worden kinder- en jeugdbijeenkomsten georganiseerd, waarin de kinderen zich beter voelen en waar jong en oud elkaar aanvoelt. Ook vakantiekampen en weekends staan open voor de kinderen van onze leden (en soms voor kinderen van niet-leden).

Deze kinder- en jeugdbijeenkomsten zijn eenvoudig van opzet, gewoon een ontmoeting of een picknick waar gelijkgestemden samen kunnen lachen of stoeien. Er is dan niets terug te vinden van het stereo-type beeld van het ernstige jongetje of meisje met gewichtige boeken onder de arm.

Het lijkt wellicht vreemd, maar alleen onder gelijkgestemden durven deze kinderen met elkaar te stoeien of elkaar aan te raken. Omdat ze bij andere kinderen de reacties niet goed kunnen inschatten, dus dan maar geen enkel risico nemen.

Voor de ouders is HINT vaak de opvang na een lange reis langs vele instellingen en menige ouder ervaart dit als een ‘eindelijk thuiskomen’. Ouders kunnen zelf veel oplossen, maar HINTS kan ze uit een neerwaartse spiraal halen door rust en ruimte te creëren, op bijvoorbeeld koffieavonden of lezingen. Toch is er een hoge drempel en het kost zichtbare
moeite voordat ouders schoorvoetend de vraag durven te stellen: “Is mijn kind hoog-begaafd?” ‘Hoogbegaafd’ is een beladen woord, een begrip waar je op wordt afgerekend. Ouders hebben graag een intelligent kind, maar niet hoogbegaafd. En zelfs al leren ze het woord uiteindelijk uit te spreken: er rust een taboe op, het roept negatieve emoties op. Veelal door de reacties van de omgeving, de naaste familie of de buitenwacht.

Kijkend naar het buitenland is Amerika dit stadium al lang voorbij. Vandaar komt dan ook veel informatie van ervaringsdeskundigen. Alleen is men in Amerika vooral cognitief gericht en tracht men zoveel mogelijk de capaciteiten uit te buiten. Daar zijn weer de
sensormotorische, emotionele en sociale kanten onderbelicht.

Hint verzorgt ook informatiepakketten voor ouders,docenten en studenten.

Hoe zien de verlanglijstjes aan diverse instanties eruit  en aan wie gericht?

 1. Het Ministerie: zoveel mogelijk geld:
 • voor projecten
 • voor aanpassingen in het onderwijs
 • voor wetenschappelijk onderzoek
 • voor opleidingen en specialisaties
 1. De politiek: de duidelijkheid dat hoogbegaafde kinderen ook kansarme kinderen zijn
 2. Het onderwijs: meer kennis over begaafdheidsproblematiek. Verklaar het kind competent en ga vandaar uit het leerproces opstarten en begeleiden
 3. In het algemeen: oprechte en objectieve informatieverspreiding vanuit het hoogbegaafde kind. Bij hoogbegaafdheid kan men zich niets concreets voorstellen, maar geef zo’n kind een eerlijke kans zonder vooroordelen of rubricering zoals ‘bolleboos’ en dergelijke. Ouders en kinderen ervaren dit toch als een vorm van discriminatie.

Meer Informatie kunt U vinden: http://www.hintnederland.nl

Contact: webmaster@hintlimburg.nl

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in achtergrondinformatie, Maatschappelijk en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s