HOE VRIJ ZIJN WIJ ALS MENS? (vervolg)

Montesquieu en de Duitse filosoof Kant kunnen als de grondleggers van het LEGALITEITSBEGINSEL worden beschouwd. Het legaliteitsbeginsel houdt in, dat er aan de vrijheid van burgers geen andere beperkingen mogen worden gesteld, dan die, welke in door volksvertegenwoordigers aanvaarde en voor iedereen geldende wetten zijn vastgelegd.

Ondanks het verheugende feit dat men dus in Europa hierover – en andere daarmee samenhangende aangelegenheden – al diep aan het nadenken was, is het aan de Amerikaanse Onafhankelijkheid in 1776 te danken, dat de eerste geschreven Grondwet het levenslicht zag.

In 1787 kwam de federale Constitution of the United States of Americatot stand. Deze grondwet of constitutie bevatte een regeling van het regeringsstelsel en de staatsvorm  (Frame of Government). Door middel van tien amendementen (Bills of Rights) werden in 1791 een aantal grondrechten aan deze oorspronkelijke grondwet toegevoegd.

In Frankrijk brak de Franse Revolutie uit en naar Amerikaans voorbeeld besloot de nationale vergadering (Assembleé Nationale) een eigen constitutie op te stellen en in 1791 was de eerste geschreven grondwet in Europa een feit!

Er is ooit eens gezegd, dat men in de grondwet van een land de littekens van zijn volk kan zien en het is daarom niet zo verwonderlijk, dat er vier golven van constitutionalisering zijn geweest na diep donkere tijden, t.w.:

 • eind achttiende eeuw tengevolge van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 • en de Franse Revolutie;
 • midden negentiende eeuw na een tweede golf van revoluties in Frankrijk en Duitsland;
 • in de twintigste eeuw na de eerste en tweede wereldoorlog.

Nu heeft de geschiedenis geleerd dat overheidsmacht vaak leidt tot misbruik, zeker als teveel macht  wordt geconcentreerd en zich in handen bevindt van enkelen. Vanaf de Franse Revolutie van 1789 heeft men getracht om het politiekstaatkundige bestel op democratische grondslag te vestigen.

Het begon dus met een liberale staatsvisie, waarbij men de willekeur van vorsten, grootgrondbezitters en andere heersertjes aan banden wist te leggen. Maar de macht van het kapitaal bleef en dreef een wig tussen de verschillende bevolkingsgroepen, waarbij
alweer een groep schaamteloos profiteerde van anderen. En de reactie hierop werd de macht van het getal, de macht van de massa, verenigd in vakbonden en arbeiderspartijen, de opkomst van het socialisme.

Het idee van de liberale staat werd omgebogen naar de sociale verzorgingsstaat, waarbij de overheid een aantal sociale en economische taken op zich nam om betrekkingen in de samenleving te structureren en bepaalde grondrechten te waarborgen.

Daarmee werden weliswaar weer  een aantal individuele vrijheden beperkt, docht het gelijkheidsbeginsel voor de burgers was ermee gediend.

Onze maatschappij raakte echter in een stroomversnelling en het spoor bijster. In plaats van overheidsmacht aan banden te leggen, werd macht uitgebreid onder het mom van decentralisatie en heet nu privatisering,

De Staat der Nederlanden is een Constitionele Monarchie en als zodanig een georganiseerde rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen (juridische functie) op zijn historisch tot stand gekomen (door andere Staten erkend) grondgebied, terwijl zijn machtsfunctie berust op het monopolie van de zwaardmacht (leger, vloot en luchtmacht).

De waarde van de rechtstaatgedachte voor de democratie (om de vrijheid van de burgers te waarborgen) vinden we terug in de Grondwet –die het overheidsgezag beperkingen oplegt- en het actieve en passieve kiesrecht.

 • Tussen onze Staat als overheid en zijn onderdanen bestaat een gezagsverhouding, de zogenaamde  verticale relatie,  die gehandhaafd wordt door de politie of
  andere daartoe bevoegde instanties.
 • Minder intensieve verticale relaties vinden we binnen instellingen, verenigingen, politieke partijen, kerken, op scholen, binnen het bedrijfsleven, de vakbond enz..
 • Naast  GEMEENSCHAPSBETREKKINGEN bestaan MAATSCHAPSbetrekkingen, waarbij de betrokkenen op voet van gelijkheid staan binnen een zogenaamde. horizontale relatie.

Het had zo mooi kunnen zijn, maar vindt U in onze huidige samenleving nog iets hiervan terug? Overal vinden middels fusies weer machtsconcentraties plaats, terwijl het begrip MACHT zich weer overal in ons denken en handelen heeft genesteld als een mentaal virus. WINST is het Credo van onze
tijd en de normen en waarden worden hieraan ondergeschikt gemaakt.

 Alles heeft nu eenmaal z’n vóór en z’n tégen, dus ook de democratie.

Inmiddels hebben we ook de keerzijde van de democratie uitbundig leren kennen. De vraag is alleen: zijn we ons daar van bewust of laten we dit –overdonderd door de vele technologische ontwikkelingen en vooral politiek aangestuurde ethiek- geheel murw over ons heenkomen, zonder al te diep te durven of willen nadenken.

 • De grootste onbenul kan zich verkiesbaar stellen en ons staatsbestel vervuilen met verregaande afwijkende of verwrongen gedachtespinsels;
 • Iedereen mag de meest onbenullige of verwrongen idealen uitdragen en zijn omgeving ermee besmetten;
 • Iedereen mag eindeloos discussies voeren  over normen en waarden, totdat de gesprekspartner met de langste adem de  tegenstander plat heeft. Want de vaste
  waarden op grond van religie, natuurwetten en kennis van de mens en zijn
  historische en natuurrechtelijke achtergronden ontbreken en slechts weinigen
  hebben er voldoende weet van. Een discussie heeft tegenwoordig dus onvoldoende uitgangspunten die tot axioma kunnen dienen.
 • Een vaag uitgangspunt levert een vage uitkomst en vanwege gewenning door de jaren heen kunnen foutieve gedachten tot erkende uitgangspunten verworden.

De twee artikelen bevatten een verkorte samenvatting uit eerdere publicaties van mijn hand onder de titel ‘ZOEKPLAATJE VAN DE MENS’

  

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in achtergrondinformatie, Maatschappelijk en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op HOE VRIJ ZIJN WIJ ALS MENS? (vervolg)

 1. Hacked WordPress zegt:

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s